Creative Citizen

โรงเรียนอเนกประสงค์สีสวยกลางหุบเขาของชาวม้งในเวียดนามเหนือ

สถาปัตยกรรมพื้นฐานที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์ คือ สถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โรงเรียนก็จัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐานเหล่านี้ เพราะเมื่อคนเราได้รับการศึกษาจะสามารถมีปัญญาเป็นอาวุธใช้รับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นของโลกเราได้ ปัญญาอาวุธยังสามารถพามนุษย์สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ แต่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะยิ่งในเขตพื้นที่อาศัยของชนกลุ่มน้อย หลายพื้นที่กลับถูกละเลยเรื่องโรงเรียนที่ให้การศึกษา เช่นกันกับทางตอนเหนือของเวียดนามในจังหวัดท้ายเงวียน ณ หมู่บ้าน Lung Luong ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวม้ง โรงเรียนในหมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนเอาเสียเลย ทั้งอยู่ในหุบเขาที่ห่างไกลจากเมืองมาก ทางเข้าหมู่บ้านแคบเพียง 2 เมตร อีกทั้งตัวโรงเรียนเก่ามีพื้นห้องที่เป็นดิน ผนังไม้เก่าจนเป็นรูเมื่อเวลาหน้าหนาวลมพัดมาจนไม่สามารถเรียนได้ตามปรกติ ปัญหาเรื่องความชื้นในฤดูฝน เสียงดัง และยังมีปัญหาการระบายอากาศด้วยเช่นกัน ปัญหานี้ถูกเสนอการแก้ไขจากกองทุน Poor Students Fund และมีสำนักงานสถาปนิก…

Continue Reading

ศิลปินจีน Cao Hui เสนอศิลปะสุดสยองเตือนมนุษย์วัตถุนิยมให้ตระหนักถึงสัตว์ร่วมโลก

ในโลกทุกวันนี้ที่ถูกมนุษย์ถือครองอย่างเบ็ดเสร็จ การ 'ฆ่า' สัตว์ชนิดอื่นเพื่อนำมาเป็นอาหารถือเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่เราแทบไม่รู้สึกรู้สาอะไรกันไปแล้ว แต่ที่น่าเศร้ายิ่งกว่าคือ หลายครั้ง เราไม่ได้ฆ่าเพื่อความจำเป็นหรือเพียงเพื่อนำสัตว์เหล่านั้นมาประทังชีวิตเท่านั้น แต่ยังคร่าชีวิตที่น่าจะมีสิทธิความเป็นเจ้าของโลกใบนี้เหมือนๆ กับเรา เพียงเพื่อนำเนื้อหนังของมันมาใช้อย่างเพลิดเพลินจำเริญใจเท่านั้นเอง ศิลปินจีน Cao Hui คงจะเล็งเห็นความจริงอันโหดร้ายข้อนี้ เขาจึงสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมประเภทเหมือนจริง (hyper realistic) และมีขนาดเท่าของจริงขึ้นมาชุดหนึ่งตั้งแต่เมื่อปี 2008 ประติมากรรมแต่ละชิ้นเป็นรูปข้าวของเครื่องใช้ทำจากหนังสัตว์ที่เราคุ้นตากันในชีวิตประจำวัน เช่น เก้าอี้ เสื้อโค้ท ถุงมือ และกระเป๋าเดินทาง แต่ที่ไม่เหมือนที่เราเห็นๆ กันก็คือ Cao Hui ได้ใช้วัสดุเรซินและไฟเบอร์มาทำให้เห็นว่าเนื้อในที่อยู่ภายใต้เปลือกนอกอันสวยงามของข้าวของแต่ละชิ้นนั้นคือเลือดเนื้อของสัตว์นานาชนิด…

Continue Reading
Close Menu