Creative Citizen

School of Changemakers องค์กรบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคม

(จากซ้ายไปขวา) คุณลัพธวรรณ ลีรพงษ์กุล (โม), คุณวิชยพัฐ เสนาปัก (บอย), คุณกอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ (จือ), คุณธุวรักษ์ ปัญญางาม (เกด), คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ (นุ้ย) และคุณวรกมล ด่านประดิษฐ์ (อ้อ) ‘บ่มเพาะ’ เกิดขึ้นจากคำสองคำ นั่นคือ ‘บ่ม’ ที่แปลว่า สั่งสม อบรมให้สมบูรณ์ และ ‘เพาะ’ ที่หมายถึง ทำให้เกิดขึ้น…

Continue Reading

จากเหมืองถ่านหินเก่าสู่สวนสนุกของคนในชุมชนประเทศเบลเยียม

การสร้างกิจกรรมใหม่ลงในพื้นที่ประวัติศาสตร์เก่าที่ขาดการใช้งาน ช่วยกระตุ้นให้เกิดความมิชีวิตชีวากับพื้นที่เก่าเหล่านั้นได้ มีผลดีกว่าที่จะปล่อยให้ถูกทิ้งร้างอย่างไร้ความหมาย เช่นกับที่เราจะพบได้กับโครงการประกวดแบบ be-MINE  เมืองเบอริงเคน ประเทศเบลเยียม ที่ต้องการฟื้นฟูเหมืองถ่านหินเก่าให้กลายเป็นพื้นที่สันทนาการของเมืองstreaming Baby Driver film สำนักงานสถาปนิก Carve + OMGEVING คือผู้ชนะงานประกวดแบบ be-MINE ที่รับหน้าที่แปลงเหมืองถ่านหินเก่าสู่กิจกรรมใหม่เป็นพื้นที่สวนสนุกแห่งการเล่น ตัวสวนนี้ออกแบบให้ล้อไปภูมิประเทศเดิมที่เป็นภูเขาขนาดย่อม พื้นที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ทั้งปีนดงเสาที่มีเสาจำนวนมากวางเป็นกริดพร้อมกับติดอุปกรณ์ให้ผู้ใช้เข้าไปเล่นได้เต็มที่ ส่วนที่ 2 คือ การเล่นกับระนาบที่พับไปมาเพื่อสื่อถึงการทำเหมืองที่ยากลำบาก และส่วนสุดท้ายคอลานถ่านหินที่อยู่ส่วนบนสุดของเขา เหล่าผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะเล่นกับสถาปัตยกรรมแบบไหนตามใจชอบ ทั้งปีนด้วยเชือก…

Continue Reading
Close Menu