Creative Citizen

ศิลปะจิ๋วช่วยเตือน..อย่ามองข้ามคนทำงานบริการสาธารณะ

การใช้ชีวิตในเมืองทุกวันนี้ สงสัยไหมว่าท่ามกลางผู้คนมากมาย สภาพบ้านเรือนที่เห็นในทุกวันดูเป็นระเบียบอยู่ได้อย่างไร เมื่อตื่นเช้าไปทำงานบนท้องถนนก็สะอาดเอี่ยมสบายตา และสิ่งละอันพันละน้อยในพื้นที่สาธารณะอยู่ในที่ของมัน คำตอบก็คือมีคนจำนวนหนึ่งทำงานจัดการความเรียบร้อยนั้นให้เรา แต่ในสายตาของคนจำนวนมากผู้คนที่ทำงานเหล่านั้นเหมือนไม่มีตัวตนอยู่เลย คงเป็นเพราะรูปแบบงานทำให้คุณค่าชีวิตคนต่างกันไป เราจัดระดับความสำคัญของคนด้วยงานของเขาทั้งๆ ที่ต่างก็มีคุณค่าไม่แพ้กันที่สำคัญหากขาดคนทำงานบริการสาธารณะเหล่านี้แล้ว สภาพบ้านเมืองคงดูไม่จืด งานสตรีทอาร์ตผลงานของ Jonathan Pauwels หรือที่เขาเรียกตัวเองว่า Jaune ศิลปินชาวเบลเยี่ยมผู้ถนัดงานแนว สเตนชิล กำลังนำตัวตนของคนทำงานบริการสาธารณะเหล่านั้นกลับมาสู่ความสนใจของคนเมืองอีกครั้ง ด้วยรูปแบบเฉพาะตัวของเขา เขาออกแบบตัวคาแรคเตอร์คนงานบริการสาธารณะตัวจิ๋วไปแปะวางบนพื้นที่ต่างๆ รอบเมือง ทั้งเก็บขยะ เดินสายไฟฟ้า ดูเรื่องท่อประปา ฯลฯ นอกจากจะสร้างสีสันให้กับเมืองแล้ว ก็ยังช่วยกระตุ้นความสนใจให้ทุกคนเห็นคุณค่าของพวกเขาไปพร้อมกัน แทนที่จะเขียนงานแผ่นใหญ่บนฝาผนังตึก Jaune…

Continue Reading

Envirobot หุ่นยนต์ปลาไหลตรวจวัดระดับและหาแหล่งมลพิษทางน้ำ

น้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิต ในอดีตเราสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้อุปโภคบริโภคได้ แต่ปัจจุบันเกิดปัญหามลพิษทางน้ำมากขึ้น การตรวจสอบคุณภาพน้ำจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตรวจสอบก็มีหลายวิธีอยู่ แต่วิธีที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้เห็นจะเป็นการตรวจหาระดับมลพิษทางน้ำโดยใช้ 'หุ่นยนต์ปลาไหล' ตัวนี้! นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยี EPFL ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ปลาไหลที่มีชื่อว่า Envirobot ที่มีลำตัวยาว 1.5 เมตร สามารถว่ายในน้ำที่ปนเปื้อนเพื่อตรวจวัดระดับมลพิษและตรวจหาแหล่งมลพิษทางน้ำได้ทันทีซึ่งสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลากว่าการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยทั่วไป เจ้าหุ่นยนต์ปลาไหลนี้ประกอบด้วยโมดูลหลายโมดูลต่อกัน ภายในโมดูลแต่ละโมดูลจะมีมอเตอร์ขนาดเล็กที่ช่วยให้มันว่ายน้ำคดเคี้ยวไปมาได้เหมือนปลาไหลและมีเซ็นเซอร์ทั้งด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาฝังอยู่ โดยสามารถวัดค่าในตำแหน่งที่แตกต่างกันและส่งข้อมูลกลับไปยังคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ ซึ่งบางโมดูลจะประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้า ในขณะที่โมดูลอื่นๆ จะเป็นห้องที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ทางชีววิทยาขนาดเล็กซึ่งจะบรรจุแบคทีเรียหรือสัตว์จำพวกกุ้ง ปู และปลา เซ็นเซอร์จะทำงานโดยการสังเกตการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อน้ำที่เข้ามาในห้อง ทำให้เราทราบได้ว่ามีมลพิษในน้ำหรือไม่และระดับความเป็นพิษของน้ำเป็นอย่างไร…

Continue Reading
Close Menu