A Guide to the Birdsong of Mexico, Central America and the Caribbean ผลงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ผสานเสียงนกใกล้สูญพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์

โลกกลมๆ ใบนี้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันหลากหลายมากมาย ต่างก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป และสัมพันธ์กันอย่างลงตัวโดยไม่ได้นัดหมาย ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า ‘ระบบนิเวศ’ (*เปิดเพลงชีวิตสัมพันธ์ของน้าแอ๊ดประกอบ*)

ในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมด นกเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก ข้อมูลจากอุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอเผยว่า นกช่วยให้ระบบนิเวศดำรงอยู่ได้อย่างสมดุล โดยทำหน้าที่ผสมเกสรให้พืชพันธ์ุ กำจัดศัตรูพืช และกำจัดซากสัตว์ เป็นต้น แต่ปัจจุบัน การเจริญเติบโตของเมืองใหญ่ การที่ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้น และปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้สภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยของนกต้องเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ส่งผลให้ประชากรนกลดลง จนบางชนิดถึงขั้นสูญพันธุ์ไปอย่างน่าเสียดาย

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดผลงานทางดนตรีในชื่อว่า A Guide to the Birdsong of Mexico, Central America and the Caribbean และ A Guide to the Birdsong of South America ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักทำเพลงหลายๆ คนจากเม็กซิโก อเมริกากลาง อเมริกาใต้ และกลุ่มแคริบเบียน โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้คนหันมาสนใจเสียงจากธรรมชาติ และตระหนักถึงปัญหานกสูญพันธุ์

แนวคิดการทำเพลงในอัลบั้มนี้คือ ศิลปินแต่ละคนจะต้องใส่เสียงของนกที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (จากลิสต์รายชื่อของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature-IUCN) ในท้องถิ่นของตนลงไปในบทเพลง ยกตัวอย่างเช่นเสียงของนกแก้วอเมซอนหัวเหลืองที่อาศัยอยู่ในเม็กซิโก นกม็อทม็อทคิ้วสีเทอร์คอยส์ซึ่งเป็นนกประจำชาติของเอลซัลวาดอร์และนิการากัว หรือนกกระจิบ Zapata ที่พบในหนองน้ำของคิวบา เป็นต้น นำมาผสมผสานเข้ากับดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปินแต่ละคน

เข้าไปฟังตัวอย่าง และร่วมอุดหนุนผลงานเพลงชุดนี้ได้ที่เว็บไซต์ Bandcamp รวมทั้งสามารถอุดหนุนผลงานภาพประกอบในอัลบั้มนี้ จากฝีมือของ Scott Partridge (jevaart.com) ในรูปแบบของแผ่นภาพและเสื้อยืดได้อีกด้วย

นอกจากช่วยสร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหานกสูญพันธ์ุแล้ว รายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนโครงการที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์นกทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการซื้ออุปกรณ์และกล้องดูนกให้เด็กและเยาวชนในคอสตาริกา โครงการสร้างสถานเลี้ยงนกขนาดใหญ่ให้กับองค์กรที่ดูแลรักษานกที่บาดเจ็บในเม็กซิโก และโครงการเส้นทางดูนกในแถบแคริบเบียนเพื่อกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์นก และยังกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

และไม่เอ่ยถึงไม่ได้ก็คือ Robin Perkins  ที่เป็นต้นคิดและผลิตโปรเจ็คต์นี้ โดยเขาเป็นคนทำดนตรีและผู้ก่อตั้งค่ายเพลงชื่อว่า Shika Shika และยังเป็นผู้สนใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตัวยง จะเห็นได้ว่าเขานำสิ่งที่เขารักและสนใจสองอย่างมารวมกันได้อย่างลงตัว นับเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้อย่างดีว่าทุกคนสามารถสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ในรูปแบบและความถนัดของเราเอง เพียงแค่ลงมือ!

อ้างอิง: rhythmandroots.bandcamp.com

วนัทยา มงคล

อดีตกองบก.นิตยสาร GM Plus และ DDT ปัจจุบันเป็นนักเขียนและนักแปลอิสระ ชื่นชมงานศิลปะ ดนตรี และความคิดสร้างสรรค์ทุกชนิดที่มีประโยชน์ต่อโลก

See all articles