Arghavan Khosravi ศิลปินหญิงชาวอิหร่านกับจิตรกรรมสื่อผสมสะท้อนปัญหาสิทธิสตรี

ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและชาย ยังคงเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แม้ปัจจุบันโลกจะเปิดโอกาสให้กับสตรีได้เข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้นก็ตาม แต่เนื้อในแล้วการกดขี่ทางเพศยังแสดงออกให้เห็นในหน้าข่าวอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะประเทศที่มีกฎเหล็กเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนา เพศหญิงถูกจำกัดเสรีภาพในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการมีคู่ครอง รูปแบบงานที่ห้ามทำ การหย่าร้าง และการทำแท้ง อย่างในอิหร่านผู้หญิง ไม่มีสิทธิ์ย้ายสัญชาติตามสามีที่เป็นชาวต่างชาติได้ และยังมีกฎข้อห้ามอื่นอีกที่เราอาจไม่รู้ เข่น ห้ามผู้หญิงเข้าสนามฟุตบอลชาย และนี่เองเป็นสิ่งที่ Arghavan Khosravi ศิลปินสาวชาวอิหร่านต้องการแสดงออกผ่านงานอาร์ตของเธอ

Arghavan Khosravi เกิดและเติบโตที่เมืองเตหะราน ประเทศอิหร่าน สนใจงานด้านศิลปะมาตั้งแต่อายุ 12 เธอจบการศึกษาปริญญาโทด้านวิจิตรศิลป์ที่ Rhode Island School of Design ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านประสบการณ์หลากหลาย เช่น เขียนภาพประกอบในหนังสือเด็กมากมายในขณะที่ยังเรียนไม่จบ หลังจากนั้นก็ได้จัดแสดงนิทรรศการร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเตหะรานและแกลเลอรี่ชั้นนำหลายแห่งในนิวยอร์ก ผลงานของเธอล้วนสะท้อนมุมมองที่มีเกี่ยวกับวัฒนธรรม การเมืองท้องถิ่น ความเสมอภาคทางเพศ และปัญหาสิทธิสตรีในสไตล์งานที่ละเอียดซับซ้อน โดยใช้สื่อผสมหลากหลาย ที่มีรากมาจากศิลปะประจำชาติของชาวเปอร์เซีย เช่น ลายผ้า ศิลปะการถักทอ และการลงสี ผสมกับรูปปั้นคล้ายรูปทรงของวีนัสที่ไร้แขนขาอันอาจหมายถึงความพยายามจะเป็นอิสระจากกรอบเดิมที่มีอยู่ ทั้งหมดซ่อนนัยไว้ในงานได้อย่างลงตัว โดยหวังว่าผลงานเหล่านี้จะเป็นอีกแรงที่ช่วยเรียกร้องสิ่งที่ควรเป็นให้เกิดขึ้นในสังคมอิหร่านและอาจหมายถึงที่อื่นๆ ในโลกด้วย

ศิลปะดูจะเป็นทางออกสำหรับการบอกกล่าวเรื่องราวที่สังคมไม่อาจยอมรับข้อเท็จจริงนั้นได้ตรงๆ ไม่เพียงแค่ประเทศที่มีกฎเข้มงวดทางศีลธรรมอย่างมุสลิมที่ออกกฎหมายแบ่งแยกสิทธิระหว่างเพศชายและหญิงเท่านั้น แต่เป็นความเชื่อที่ฝังรากมาร่วมกันของสังคมโลกมายาวนาน เช่นในพุทธศาสนาบ้านเราก็มีการแบ่งพื้นที่ค่อนข้างชัดเจนเช่นกันว่า ตรงไหนผู้หญิงห้ามแตะต้องสัมผัส และเพศชายเท่านั้นคือผู้ที่จะบวชเรียนเป็นแบบอย่างทางสังคมได้ ไม่รวมถึงภัยที่คุกคามเพศซึ่งมีให้เห็นอีกหลายด้าน ทั้งในครอบครัวและสังคม ผู้หญิงยังคงตกเป็นรองและเป็นเครื่องรองรับอำนาจของเพศชายอย่างยากจะปฏิเสธ

อ้างอิง: www.arghavankhosravi.com, www.hrw.org, www.booooooom.com

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles