ทำบุญให้ได้บุญ ด้วยการ ลด ละ เลิก ทำบุญด้วยถุงพลาสติกกันเถอะ!

ตอนนี้เมืองไทยของเรากำลังรณรงค์เรื่องการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก หลังจากที่พบข้อมูลว่า ไทยเป็นประเทศที่มีปริมาณขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก มีขยะพลาสติกมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี รวมถึงการปรากฏภาพสัตว์ทะเลต่างๆ ที่กินถุงพลาสติก และล่าสุดกับเหตุการณ์มาเรียมเจ้าพะยูนน้อยที่ต้องตายด้วยขยะพลาสติก ส่งผลให้หลายหน่วยงานหันมาจริงจังกับการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกกันเพิ่มขึ้น

ล่าสุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้รณรงค์เชิญชวนให้คนไทย ‘ทำบุญให้ได้บุญ ทำบุญลดขยะพลาสติก’ ด้วยคลิปวิดีโอโดนๆ อย่าง ‘ทำบุญ ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก’ เพื่อส่งเสริมให้คนลดการใช้ถุงพลาสติกในการทำบุญใส่บาตรในชีวิตประจำวันและช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของการจัดการขยะในวัด จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่า ปัจจุบันมีวัดทั่วประเทศกว่า 40,000 วัด เป็นวัดในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 400 วัด หากแต่ละวัดมีปริมาณขยะในแต่ละวันเฉลี่ย 50-60 กิโลกรัม (ข้อมูลปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวันของวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) เท่ากับว่าใน 1 วันจะมีปริมาณขยะในวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครสูงถึง 20,000-24,000 กิโลกรัมต่อวัน และหากมีการจัดงานหรือการจัดกิจกรรมในวัดปริมาณขยะในแต่วันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว หรือประมาณ 100 กิโลกรัมต่อวัน

เนื่องจากปัจจุบันคนจะเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักทำให้วิธีการทำบุญเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน เช่น นิยมถวายอาหารสำเร็จรูปที่บรรจุในถุงพลาสติกและถุงพลาสติกหูหิ้ว การถวายเครื่องสังฆทานสำเร็จรูปที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติก หรือเวลาจัดงานต่างๆ ในวัด เช่น งานบุญ งานบวช หรืองานศพ ก็ต่างนิยมใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องล้างทำความสะอาด ส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมากที่เป็นภาระต่อพระสงฆ์และบุคลากรในวัด

ด้วยเหตุดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยเปลี่ยนมาใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว แทนการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม รวมถึงการใช้ถุงผ้า ตะกร้าใส่ของไปทำบุญ หรือใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม ไทยทาน ถวายพระสงฆ์ และใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร เพื่อให้การทำบุญเป็นการทำบุญที่ได้บุญอย่างแท้จริง และลดภาระในการจัดการขยะและขยะพลาสติกให้กับพระสงฆ์และบุคลากรในวัด ทั้งยังเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรจะร่วมมือกันอย่างจริงจัง ‘ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก’ เพื่อลดภาระขยะให้วัด พระสงฆ์ และโลกของเรากันเถอะนะ

https://www.facebook.com/deqpth/videos/695797924227359/?eid=ARC6NvMum8g2ouAlxhuk9UmoNiyH-hbwPDDZkZJbLMuELHxdPuNc0vrl-OGY0AjouOvmeNg6klxJA-AJ

 

อ้างอิง: www.deqp.go.th, Facebook: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Nungruethai Katuszkewski

แป้ง อดีตเคยทำงานด้าน Marketing และ Buyer แต่ด้วยใจที่รักการเขียนและชอบศึกษาภาษาต่างประเทศ บวกกับการชอบเดินทางท่องเที่ยว ทำให้ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนและนักแปลอิสระให้กับนิตยสารและบริษัทต่างๆ

See all articles