โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดาย ด้วย Greeting Milk ส่งนมส่งใจห่วงใยผู้สูงอายุ

เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในสังคมสูงวัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก ประชากรมีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากถึง 1.67 ล้านคน ใช้ชีวิตคนเดียวลำพังไร้ลูกหลานดูแล พวกท่านต้องทนทั้งความโดดเดี่ยวทางสังคมและสุขภาพที่เสื่อมโทรมตามวัย หากมีปัญหาสุขภาพ ก็ไม่สามารถรับความช่วยเหลือได้ทันทีหรือไม่มีใครพาไปรักษา หลายคนจึงเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและเจ็บปวด ซึ่งถูกเรียกว่า ‘โกท็อก-ซา’ หรือ ‘การตายโดยไม่มีใครดูแล ในปี 2563 เพียงปีเดียวก็มีคดีดังกล่าวมากกว่า 1,300 คดีทั่วประเทศ

Maeil Dairies เป็นหนึ่งในผู้ผลิตนมรายใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ สร้างสรรค์แคมเปญ ‘Greeting Milk’ โดยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาสังคมที่แย่ลง โดยวัตถุประสงค์ไม่ใช่แค่การป้องกันการเสียชีวิตของผู้สูงอายุโดยไม่มีใครดูแล แต่ยังเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีด้วย ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวความคิดของแคมเปญ Greeting Milk คือการใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและบริการเดลิเวรี่ส่งนมทุกวัน และเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดส่งนมทุกวันเพื่อเป็นวิธีการเช็กอินและตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังด้วย

โดยเริ่มต้นที่กรุงโซล ที่มีจำนวนครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่คนเดียวจำนวนมากที่สุดในประเทศ Maeil Dairies ได้รวบรวมรายชื่อผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังจากองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานของรัฐ และมีพนักงานส่งนม 200 คนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมใน 30 เขตของกรุงโซล

พนักงานส่งนมจะส่งนมให้ถึงหน้าบ้านผู้สูงอายุสัปดาห์ละ 3 วัน โดยบรรจุกล่องนมลงในถุงที่แขวนหน้าประตู หากรอบวันที่มาส่งไม่มีกล่องนมอยู่ในถุงแสดงว่าท่านนำไปดื่มแล้ว = ท่านยังปลอดภัย แต่หากยังอยู่ในถุง 1 กล่อง = สัญญาณเตือน และถ้าเหลือ 2 กล่อง = อันตราย พนักงานจะแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อเข้าตรวจเช็กโดยทันที

นอกจากนี้ยังมีการสร้างภาพยนตร์รณรงค์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจากแคมเปญ Greeting Milk บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความเหงา ความโดดเดี่ยว และการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ปัจจุบันภาพยนตร์รณรงค์ได้รับยอดวิวมากกว่า 15 ล้าน (ณ พฤษภาคม 2566) ครั้งบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรของเกาหลีใต้

ในปี 2564 แคมเปญ Greeting Milk ได้รับรายงานกรณีที่พบระดับอันตราย 18 เคส  ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถเข้ามาช่วยได้ทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้า

ความสนใจในเรื่องการแยกตัวของผู้สูงอายุได้ส่งผลให้มีการบริจาคส่วนบุคคลเพื่อการรณรงค์เพิ่มขึ้นถึง 138 เปอร์เซ็นต์ และแคมเปญ Greeting Milk ได้รับการแพร่กระจายไปยัง 31 เมืองทั่วเกาหลีใต้อีกด้วย

ผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยวในประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างครอบครัว เพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ เราควรสร้างระบบช่วยเหลือที่เข้าถึงได้สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น Greeting Milk ซึ่งเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาการบริการเพื่อผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง และมีประโยชน์ต่อแบรนด์และสังคม

 
อ้างอิง: Adfest, Everyday Marketing

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles