Creative Citizen

Park ‘n’ Play ดาดฟ้ามหาสนุก ต้อนรับทุกคนในเมืองโคเปนฮาเกน

ไม่ต่างจากหัวเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก โคเปนฮาเกนเองก็เป็นอีกเมืองที่กำลังเผชิญกับปัญหาความหนาแน่นและแออัดของเมือง ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าภายในปี 2025 โคเปนฮาเกนจะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานสูงถึง 100,000 คน ตัวเลขดังกล่าวกระตุ้นให้สภาเมืองมีนโยบายในการพัฒนาย่านใหม่เพื่อรองรับกับจำนวนประชากรที่กำลังจะเพิ่มจำนวนขึ้น โดยหนึ่งในสองย่านเกิดใหม่นอกเหนือไปจากเขตเอร์สแตด (Ørestad) แล้ว ก็ยังมีเขตเมืองท่าอย่าง นอร์ดฮาเวิน (Nordhavn) ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกัน อาคารจอดรถสีแดงที่ตั้งตระหง่านในย่านดังกล่าวอย่าง ‘Park ‘n’ Play’ ก็คืออีกหนึ่งในผลิตผลจากแผนพัฒนาและปฏิรูปภายใต้การดูแลของสภาและการท่าเมืองโคเปนเฮเกน ที่มุ่งหวังให้นอร์ดฮาเวินเป็นย่านพักอาศัยแห่งใหม่รอบๆ อ่าว ที่จะมีทั้งอพาร์ทเม้นท์ อาคารสำนักงาน และพื้นที่สาธารณะสำหรับพบปะกันในชุมชนที่ออกแบบมาสำหรับทุกคน โดยให้มีการจัดพื้นที่ที่ส่งเสริมด้านกิจกรรมเพื่อให้เกิดการใช้และดำรงชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายและกระตุ้นให้ชาวเมืองออกมาคนใช้เวลาภายในเมืองมากขึ้น ‘Park ‘n’ Play’…

Continue Reading

P+R Car Park Zutphen อาคารจอดรถและจักรยาน เชื่อมการเดินทางในเนเธอแลนด์

ในเมืองสมัยใหม่มีแนวโน้มจะสร้างทางเลือกให้กับการสัญจรที่ลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะมากขึ้น แนวโน้มนั้นมีจักรยานเป็นทางเลือกต้นๆ สำหรับหลายเมืองในโลก เพราะทั้งถูกและสะอาด แต่การจะส่งเสริมให้จักรยานได้รับความนิยมในเมืองได้นั้น ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับอาคารจอดรถ P+R Car Park Zutphen ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิก MoederscheimMoonen Architects ตั้งอยู่ที่เมือง Zutphen ประเทศเนเธอแลนด์ ที่ตั้งอาคารอยู่ไม่ไกลนักจากย่านพักอาศัยและพาณิชย์ใหม่ การสร้างอาคารจึงสามารถช่วยเชื่อมการเดินทางแบบประหยัดเข้ากับเนื้อเมืองได้ดี สามารถลดการใช้รถยนต์เข้าเมืองแล้วไปจักรยานต่อได้ หรือไม่ก็สามารถต่อรถไฟได้เช่นกัน ภายในรองรับรถยนต์ 375 คัน พร้อมจอดจักรยานได้กว่า 600 คัน ตัวอาคารออกแบบโดยคำนึงถึงเรื่องราวในที่ตั้งเดิมซึ่งเป็นโกดังและโรงงาน สถาปนิกจึงออกแบบให้เปลือกอาคารล้อไปกับรูปด้านนอกอาคารที่เคยตั้งอยู่ละแวกนั้น…

Continue Reading
Close Menu