Creative Citizen

‘วัดปริวาสราชสงคราม’ วัดเก่าปลายอยุธยานำศิลปะร่วมสมัยดึงคนรุ่นใหม่เข้าวัด

ในขณะที่โลกและเทคโนโลยีพัฒนาก้าวไป ความเชื่อด้านประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย มีหลายสิ่งถูกมองเป็นเรื่องงมงายล้าสมัย  กิจกรรมภายในวัด นอกจากวันสำคัญทางศาสนาแล้ว การเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรมในวันพระ หรือการหาความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับพระศาสนาดูจะเป็นกิจกรรมเฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้น หากเป็นเช่นนั้นจะมีวิธีอย่างไรบ้างที่ดึงคนรุ่นใหม่สนใจเข้าวัด ศิลปะอาจเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะปกติแล้วภายในวัดจัดเป็นที่เก็บรักษาผลงานศิลปะนานา ทั้งในรูปจิตรกรรม ประติมากรรม รวมทั้งด้านสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ส่วนหนึ่งก็เพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้คนให้เกิดศรัทธามุ่งมั่นในการประกอบกรรมดีและเข้าถึงพระธรรมคำสอน ในอีกมุมมองหนึ่ง พระอุโบสถและพระวิหารก็เป็นเสมือนการแสดงผลงานศิลปะจัดวาง (อินสตอลเลชั่น) ที่สื่อความหมายหลากหลายไว้ในนั้น ทั้งในแบบประเพณีนิยมและแบบก้าวหน้าโดยเฉพาะที่วัดนี้ 'วัดปริวาสราชสงคราม' วัดปริวาสราชสงครามเป็นวัดเก่าแก่สมัยปลายอยุธยา-ต้นรัตนโกสินทร์ เดิมอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จนกระทั่งได้รับการบูรณะใหม่ภายใต้กรอบความคิดที่แหวกแนวประเพณี ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หรือจิตรกรรมฝาผนัง หากแต่เป็นประติมากรรมปูนปั้นที่แปลกตาน่าสนใจ ทั้งด้านนอกและภายในพระอุโบสถได้รับการออกแบบใหม่ด้วยการนำศิลปะร่วมสมัยมาใช้ประดับตกแต่ง…

Continue Reading

UnSeen: โปรเจ็กต์อาร์ตที่เชื่อมการมองเห็นของทุกชีวิตไว้ด้วยจินตนาการอย่างเท่าเทียม

ว่ากันว่าภาพหนึ่งภาพสามารถแทนค่าคำบรรยายได้นับพัน อาจจะจริงสำหรับคนที่สามารถชื่นชมภาพเขียนอันวิจิตรได้ด้วยตาเปล่า แต่หากไม่สามารถมองเห็นได้ดังคนปรกติล่ะ จะเอาความประทับใจจากไหนมาบรรยายความรู้สึก โปรเจ็กต์ UnSeen ชิ้นนี้อาจเป็นคำตอบ  เมื่อ Julian Smith ศิลปินชาวสเปนจากหมู่เกาะ Mallorca ร่วมกับมูลนิธิการกุศลเพื่อคนพิการทางสายตา Miami Light House for the Blind จัดงานแสดงศิลปะบนผนังนอกอาคารซึ่งเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะของมูลนิธิที่ Wynnewood ในไมอามี่ ด้วยพื้นที่ว่างเปล่าขาวสะอาดไร้ภาพเขียนใดๆ ไว้ให้คนตาดีมอง ทว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ในพื้นที่ว่างนั่น “คุณไม่จำเป็นต้องใช้ดวงตาแต่ต้องใช้หัวใจ มือ และจิตใจ...ที่จะมอง” เป็นคำกล่าวของ Herb Klien…

Continue Reading

Unseen Tour Kuala Lumpur เที่ยวกัวลาลัมเปอร์มุมใหม่นำทัวร์โดยคนไร้บ้าน

ระยะหลังมานี้ เรามักได้เห็นคำว่า 'dignity' (ศักดิ์ศรี) ปรากฏอยู่ในหลายโครงการที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคนไร้บ้านหรือผู้ด้อยโอกาส โดยเราสรุปและตีความจากการทำงานขององค์กรต่างๆ ข้างต้นได้ว่า การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนั้น ไม่ควรให้เพียงแค่ความช่วยเหลือทางกายภาพ เช่น เรื่องที่อยู่อาศัย อาหาร และปัจจัยสี่เท่านั้น แต่ควรจะต้องคืน 'ศักดิ์ศรี' ของความเป็นคนกลับไปให้พวกเขาด้วย โครงการ Unseen Tours Kuala Lumpur นี้ก็เช่นกัน โครงการนี้เป็นผลงานของ Yellow House KL ที่ชักชวนให้คนไร้บ้านในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย มาเข้าร่วมอบรมการเป็นมัคคุเทศน์ และทำงานเป็นมัคคุเทศน์นำนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวตามตรอกซอกซอยต่างๆ…

Continue Reading
Close Menu