ที่จอดจักรยานสุดเท่ 200 คันกับระบบรางจอดซ้อนบนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมชายธง

ในขณะที่สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกกำลังดูวิกฤติขึ้นทุกวัน แต่ยังพบการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า ยั่งยืน ชนิดไม่ลืมหูลืมตาทั่วมุมโลก ประเด็นที่ใกล้ตัวเรา เช่น เลือกการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวกันมากกว่าใช้ขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีอีกทางเลือกสำหรับปัญหานี้อย่างเช่นในประเทศพัฒนาแล้วนิยมใช้จักรยาน

ณ สถานี Erfurt ICE เมือง Erfurt ประเทศเยอรมัน มีความต้องการจากชาวเมือง Erfurt  ซึ่งเป็นเมืองทำเฟอร์นิเจอร์ ต้องการที่จอดจักรยานเพิ่มเติมทางทิศเหนือของสถานี เพื่อความสะดวกในการเดินทางให้ขี่จักรยานมาแล้วจอดได้อย่างปลอดภัย แล้วเดินทางต่อด้วยรถไฟได้ ซึ่งที่ตั้งที่จะทำนั้นก็ไม่ต้องการที่จะไปรบกวนพื้นที่สวนที่มีอยู่แต่เดิม สถานีจอดจักรยานแห่งใหม่นี้จึงตั้งอยู่บนที่ดินรูปสามเหลี่ยมชายธง ที่ขนาบด้วยทางเดินทั้ง 3 ด้าน เพื่อใช้พื้นที่เหลือของเมืองให้คุ้มค่ามากที่สุด

ในทางการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น ที่ดินรูปสามเหลี่ยมชายธงนั้นออกแบบยากมาก แต่สำนักงานสถาปนิก Osterwold+Schmidt สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการออกแบบได้น่าสนใจ สถานีจอดจักรยานนี้ออกแบบให้เต็มพื้นที่ดิน สามารถจอดรถจักรยานได้ 200 คัน ด้วยระบบรางจอดซ้อน อีกทั้งมีสถานีชาร์ตแบตเตอรีสำหรับจักรยานไฟฟ้าด้วย นอกจากในด้านการออกแบบการใช้สอยที่ทำได้คุ้มค่า ประเด็นเรื่องการให้สถาปัตยกรรมขนาดเล็กนี้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองก็สำคัญ สถาปนิกจึงออกแบบเปลือกอาคารให้เป็นผนังเหล็กแผ่นแบบเจาะรู และแผ่นโปร่งแสงจำพวกโพลีคาร์บอเนต ผลลัพธ์ในเวลากลางวันจึงทำให้สถานีดูมีเฉดของแสงเงาที่เปลี่ยนไปตามการโคจรของดวงอาทิตย์ พอตกกลางคืน ไฟที่เปิดจากภายในสถานีจะทำให้สถานีกลายเป็นโคมไฟขนาดใหญ่ ราวกับประติมากรรมเรืองแสง และยังช่วยให้แสงสว่าง เพิ่มความปลอดภัยในย่านนี้อีกเช่นกัน

อาจจะมีคนเถียง มีคำถามในใจว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อน จักรยานไม่เหมาะสมกับประเทศไทย แต่ถ้าหากมีการวางผังเมืองที่ดี ปลูกต้นไม้ ออกแบบ ปรับปรุงทางจักรยานให้ดี จักรยานก็สามารถใช้ได้ดีในเมืองร้อนได้ ขอให้ดูสิงคโปร์เป็นตัวอย่าง

 

อ้างอิง: www.osterwold-schmidt.de, new.rushi.net, architizer.com

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles