เล็กๆ แต่โคตรอิมแพค! พื้นที่พักผ่อนริมทางเท้าจากไม้ไผ่ ฝีมือนักศึกษานิวยอร์ค

ตามปกติแล้วพื้นที่ริมถนนในเมืองใหญ่มักเต็มไปด้วยความวุ่นวาย การจะหาพื้นที่ให้ผู้คนได้ใช้สำหรับพักผ่อนหรือพบปะพูดคุยกันนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์คด้วยแล้ว การจะหาพื้นที่แบบนี้ได้ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่กลุ่มนักศึกษาจาก Parsons School of Design กลับทำสิ่งที่ยากนี้ให้กลายเป็นจริงขึ้น โดยมีไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างสรรค์ครั้งนี้47 Meters Down 2017 live streaming film

โปรเจ็กต์เล็กๆ นี้มีชื่อว่า ‘Bamboo Seating Structure’ หรือที่นั่งไม้ไผ่ ซึ่งเกิดจากแนวคิดของกลุ่มนักศึกษาจากหลายหลายสาขาวิชา โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่กิจกรรมสำหรับผู้คนในเมืองใหญ่แห่งนี้ โดยเลือกพื้นที่ริมทางเท้าบริเวณถนน 5 th Avenue ตัดกับ 31 th Avenue เป็นพื้นที่นำร่อง โดยมีแนวคิดที่จะนำวัสดุธรรมชาติอย่างไม้ไผ่มาใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างโครงการนี้

ไม้ไผ่ 360 ท่อนจากประเทศเวียดนามถูกนำมาประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ทอดยาวริมทางเท้า โครงสร้างนี้ประกอบไปด้วยที่นั่ง 6 ที่สำหรับให้คนมานั่งพักผ่อน และยังแทรกด้วยพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ขนาดเล็กที่เล่นระดับกันเป็นจังหวะ ช่วยเพิ่มความร่มรื่นและชีวิตชีวาให้กับเมืองใหญ่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี ภาชนะสำหรับปลูกต้นไม้ทั้ง 75 ชิ้น ยังทำมาจากขวดพลาสติกรีไซเคิล นอกจากนี้ยังมีแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์อีก 12 แผง สำหรับสร้างแสงสว่างให้กับพื้นที่นี้ในยามค่ำคืน ทันที่ที่โครงการนี้สร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนและพบปะกันแห่งใหม่ของย่านนี้ ช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กับเมืองแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจ็กต์เล็กๆ ที่สร้างผลกระทบใหญ่เกินตัว

บันทึก

Jaksin Noyraiphoom

จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษา ป.ตรีและ ป.โท ทางด้านสถาปัตย์ และ ป.เอก ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน (https://www.facebook.com/Archtoshare/)

See all articles