Free Tree Society On-the-Go จะปลูกป่าในเมืองต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ในใจคน

Free Tree Society KL เป็นองค์กรเล็กๆ ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มอาสาสมัครที่อยากจะเห็นกัวลาลัมเปอร์บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว หลักการการทำงานของ Free Tree Society คือ พวกเขานำเอาเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ มาเพาะ ดูแลจนกลายเป็นต้นอ่อน หลังจากนั้นก็แจกจ่ายต้นอ่อนเหล่านั้นให้องค์กรหรือผู้ที่สนใจนำไปเพาะปลูกตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในกัวลาลัมเปอร์

นอกจากนั้น Free Tree Society ยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ การทำสวน และการเพาะพันธุ์ที่ถูกต้องอีกด้วย โดยที่ผ่านมานอกจากผู้ที่สนใจจะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชพันธ์ุต่างๆ ที่โรงเรือนของ Free Tree Society ในย่านบังซาร์กันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้ว ทาง Free Tree Society ก็ยังจัดกิจกรรมพาเด็กๆ และผู้ปกครองไปเดินป่าใน Taman Tugu สวนสาธารณะแบบป่าร้อนชื้น (rainforest park) ขนาดใหญ่มหึมาที่ตั้งอยู่ในใจกลางกัวลาลัมเปอร์และเพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ชนิดต่างๆ เก็บเมล็ดพันธุ์ และเป็นอาสาสมัครปลูกต้นไม้เพิ่มให้กับสวนป่ากลางกรุงแห่งนี้อีกด้วย

ล่าสุด Free Tree Society ยังผุดโปรเจ็กต์ใหม่อีกอัน นั่นคือ Free Tree Society On-the-Go รถบรรทุกขนาดเล็กที่จะนำเอาเมล็ดพันธุ์ ดิน ต้นอ่อน และเครื่องไม้เครื่องมือ ไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้ การหมักปุ๋ยธรรมชาติ การรีไซเคิล สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบันนี้

“เราพบว่าตามโรงเรียนต่างๆ แทบไม่มีหลักสูตรให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เลย” Baida Hercus ประธานและ Executive Director ของ Free Tree Society KL กล่าวไว้ “อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ก็เลยอยากให้เราไปให้ความรู้แก่นักเรียนของพวกเขา ซึ่งเราก็กำลังพยายามที่จะเข้าถึงโรงเรียนต่างๆ ให้ได้มากที่สุด”

นับเป็นเรื่องน่าดีใจที่นอกจากกัวลาลัมเปอร์จะมีกลุ่มอาสาสมัครที่ลุกขึ้นมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สีเขียวแล้ว บรรดาอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ก็ยังให้ความสนใจแก่เรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชาวเมืองอีกหลายคนที่นอกจากจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครและเรียนรู้เรื่องการปลูกต้นไม้กับ Free Tree Society แล้ว ก็ยังร่วมบริจาคให้ทาง Free Tree Society ได้นำไปขยายการทำงานของพวกเขา อย่างโปรเจ็กต์ Free Tree Society On-the-Go นี้ ก็ใช้เวลาระดมทุนเพียงหนึ่งปีเท่านั้น งานนี้บอกได้เลยว่า กัวลาลัมเปอร์ที่เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากพอสมควรอยู่แล้ว กำลังจะเขียวและสวยงามมากขึ้นไปอีก

อ้างอิง: freetreesociety.org, Facebook: Free Tree Society

ธันยพร ห.

อดีตคนทำงานนิตยสาร (HOW-To, Vaczine, Esquire, Wallpaper* Thailand, art4d) ในยุคสื่อสิ่งพิมพ์รุ่งเรือง ปัจจุบันเป็นนักเขียน/นักแปล/บรรณาธิการอิสระ มีผลงานทั้งบทความศิลปะ งานออกแบบ สุขภาพกาย-ใจ สิ่งแวดล้อม และวรรณกรรม

See all articles