Creative Citizen

Tree Hug รักต้นไม้…เพราะเรากับต้นไม้ไม่อาจพรากจากกัน

นี่คือผลงานชิ้นใหม่ของ Christophe Guinet หรือที่รู้จักกันในชื่อ Monsieur Plant ศิลปินชาวปารีส ผู้หลงใหลในโลกของต้นไม้ ด้วยความที่เขาเติบโตจากชนบทและซึมซับกับสิ่งแวดล้อมสีเขียว ต้นไม้ ใบหญ้า โปรเจ็กต์นี้ใช้ชื่อว่า Tree Hug ซึ่งก็อย่างที่เห็นคือประติมากรรมรูปมือมนุษย์มากมายโอบกอดต้นไม้อยู่ เพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่ต้นไม้ต้องการจากมนุษย์นั่นคือความรัก ที่ดูเหมือนว่าคนเราจะหลงลืมกันไปหมดแล้ว งานนิทรรศการศิลปะนี้จะจัดขึ้นมาตั้งแต่ วันที่ 6 – 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาเนื่องในเทศกาลศิลปะ Annecy Paysages เมือง Annecy ประเทศฝรั่งเศส…

Continue Reading

เก่า-ใหม่ ก็ไปด้วยกันได้ ต้นไม้อายุกว่า 700 ปีกลางสถานีรถไฟฟ้าคะยะชิมะในญี่ปุ่น

เมื่อเกิดสถาปัตยกรรมขึ้น เราต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาแปลงเป็นสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายคำตอบได้ถูกเสนอให้เห็นแล้วว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยทำลายธรรมชาติให้น้อยที่สุด อย่างในกรณีที่ตั้งมีต้นไม้อยู่เดิม แต่การที่ต้องออกแบบให้หลบหลีกต้นไม้นั้นเป็นไปได้ยาก การเลือกที่จะโค่นต้นไม้เพื่อหลีกทางให้สถาปัตยกรรมจึงเกิดขึ้นเสมอ คำถามต่อมาคือมันสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ สำหรับสถานีรถไฟฟ้าคะยะชิมะ (Kayashima Station) โอซะกะ ประเทศญี่ปุ่น มีคำตอบของการปะทะกันระหว่างต้นไม้เก่าอายุกว่า 700 ปี และสถาปัตยกรรมที่มาภายหลังด้วยการออกแบบ ตัวสถานีคะยะชิมะนั้นเริ่มเปิดใช้งานเมื่อปี 1910 จบจวนเมื่อเมืองโอซะกะขยายตัว จึงมีโครงการที่ขยายสถานีออกไปยังพื้นที่ข้างเคียงในยุค 1970 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับต้นไม้ประจำศาลเจ้าที่คาดว่าอายุกว่า 700 ปี ทางเลือกแรกที่เกิดขึ้นคือการย้ายต้นไม้ แต่ต้นไม้คือธรรมชาติ และพื้นฐานของญี่ปุ่นคือศาสนาชินโตที่มีความเชื่อมโยงกับคะมิ หรือเทพในธรรมชาติอยู่แล้ว การให้ความเคารพต่อธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนในชุมชนให้ความสำคัญยิ่ง ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นคือการออกแบบให้ก่อสร้างสถานีโอบล้อมต้นไม้อายุเก่าแก่นี้ไว้…

Continue Reading

Free Tree Society On-the-Go จะปลูกป่าในเมืองต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ในใจคน

Free Tree Society KL เป็นองค์กรเล็กๆ ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มอาสาสมัครที่อยากจะเห็นกัวลาลัมเปอร์บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว หลักการการทำงานของ Free Tree Society คือ พวกเขานำเอาเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ มาเพาะ ดูแลจนกลายเป็นต้นอ่อน หลังจากนั้นก็แจกจ่ายต้นอ่อนเหล่านั้นให้องค์กรหรือผู้ที่สนใจนำไปเพาะปลูกตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในกัวลาลัมเปอร์ นอกจากนั้น Free Tree Society ยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ การทำสวน และการเพาะพันธุ์ที่ถูกต้องอีกด้วย โดยที่ผ่านมานอกจากผู้ที่สนใจจะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชพันธ์ุต่างๆ ที่โรงเรือนของ Free Tree Society ในย่านบังซาร์กันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้ว ทาง…

Continue Reading
Close Menu