Block ARMO อิฐบล็อคแบบตัวต่อ สะดวกประหยัด ก่อสร้างแบบแห้ง ราคาไม่แพง

การก่อสร้างที่ยึดติดรูปแบบเดิมๆ ไร้การพัฒนาทำให้เราเปลืองทรัพยากรกว่าที่คิด อาจจะด้วยความยึดติดของช่างที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ในสายงาน ทำแต่สิ่งที่คุ้นเคย เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอันตรายต่อวงการก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

Block ARMO พัฒนาโดย Armed Omega สนับสนุนโดย สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเม็กซิกัน พัฒนาระบบการก่อสร้างที่เหมาะกับบริบทของเม็กซิกันที่มีสภาพอากาศร้อนและฝน ต้องการเทคโนโลยีที่ไม่สูง ราคาถูก มีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น วัสดุที่ผลิต Block ARMO เน้นไปที่การใช้วัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ และลดการใช้น้ำในการก่อสร้าง ให้เป็นการก่อสร้างระบบแห้งมากกว่าแบบเปียกที่เคยทำกันมานาน

ทีมงานพัฒนาบล็อคสนใจในประเด็นที่สามารถจำหน่ายในตลาดใหม่ ให้ประชาชนทั่วไปสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ด้วยตัวเองได้ในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ท้องที่ ทำให้ประหยัดค่าแรงช่าง ไม่จำเป็นต้องฝึกช่างทักษะสูงก็มีบ้านได้ ระบบการก่อสร้างของบล็อคนี้มีพื้นฐานเหมือนกับการต่อของเล่นตัวต่อแบบต่างๆ มันทำงานประสานกันด้วยชิ้นส่วน 6 แบบ แต่ละแบบทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน ตัวบล็อคมีทั้งแบบก่อผนังในแนวทั่วไป ตัวพิเศษสำหรับการเก็บมุมหรือชนมุม ผนังที่ใช้บล็อคนี้ถูกเพิ่มความแข็งแรงด้วยเหล็กเส้นที่สอดในรูกลวงของแผ่นบล็อคทุก 80 เซนติเมตร พร้อมกับกรอกซีเมนต์ช่วยเพิ่มความแข็งแรง รูกลวงเหล่านี้นอกจากจะมีหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงแล้ว ยังกลายเป็นส่วนที่ซ่อนงานระบบ เป็นตัวสอดท่อสายไฟต่างๆ ไปในตัวด้วย เมื่อต้องการเว้นส่วนไหนให้เป็นเต้ารับก็สามารถทำได้ง่ายด้วยการเรียงบล็อคจากการออกแบบมาแล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากทีมงานที่พัฒนา Block ARMO สนใจในประเด็นที่สามารถจำหน่ายในตลาดใหม่ ให้ประชาชนทั่วไปสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ด้วยตัวเองได้ในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ท้องที่

การออกแบบช่วยให้เราค้นพบทางที่จะใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่ให้ผลลัพธ์เท่าเดิมหรือมากกว่าไม่ใช่หรือ? ถ้าเป็นแบบนั้นเราจะทำแบบเก่าไปทำไม?

  

อ้างอิง: arch2oarchdaily, trendhunter

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles