Forest of Play นิทรรศการเล่นได้ขนาดใหญ่กลางเมือง ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กรอบด้าน

สำหรับเด็ก การเล่นของเด็กนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เกิดจากความพึงพอใจและไม่มีแบบแผน ซึ่งการเล่นที่ดีที่สุดคือ การเล่นที่เด็กได้คิดและทำอย่างอิสระ โดยมีผู้ปกครอง ครูอาจารย์ หรือผู้ใกล้ชิดสนับสนุนเต็มที่ เพราะการเล่นจะช่วยในด้านการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กค้นพบศักยภาพของตนเองจากการเล่นและพัฒนาทักษะความสามารถใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

PlanToys (แปลนทอยส์) แบรนด์ของเล่นไม้รายใหญ่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก ผู้สั่งสมประสบการณ์มากว่า 38 ปี มองเห็นโอกาสของการที่เด็กๆ จะได้มาเล่นกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และเกิดสังคมการเล่น จึงจับมือกับสำนักบริหารศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนรมิตวัสดุเหลือใช้ในโรงงานให้เป็นประโยชน์ กลายเป็นนิทรรศการเล่นได้ ‘Forest of Play’ หรือ ป่าแห่งการเล่นสำหรับเด็กๆ ซึ่งนอกจากเด็กๆ จะเพลิดเพลินกับการเล่นสนุกแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในเรื่องความสำคัญของการเล่นอีกด้วย

ภายในนิทรรศการ จะมีสตาฟคอยดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเล่นในฐานต่างๆ เด็กๆ จะได้พบกับฐานการเล่นที่หลากหลายที่จะเน้นการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ อาทิ ฐาน Sensory Play ฐานการเล่นเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยในฐานนี้จะมีกล่องที่ภายในมีผลไม้ที่ผิวสัมผัสแตกต่างกัน เพื่อให้เด็กได้สัมผัสเพื่อรู้ถึงความแตกต่าง ฐาน Fine Motor Play ที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและการทำงานประสานกันระหว่างตาและมือ ในฐานนี้ประกอบด้วยการเล่น อาทิ การคีบผึ้งใส่ในรัง การทุบให้ของเล่นโผล่ขึ้นมา การขยับแมลงให้เดินตามเส้นทาง เป็นต้น ฐาน Gross Motor Play จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ รวมไปถึงการทรงตัวและเคลื่อนที่ ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นที่ให้เด็กได้ปีนป่ายข้ามสิ่งกีดขวางและฝึกการทรงตัว ฐาน Early Math Play ช่วยพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้นและฝึกการสังเกต ประกอบไปด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐานในหัวข้อการแยกรูปทรงเรขาคณิต  การเรียนรู้เรื่องเศษส่วนเบื้องต้น การเรียนรู้เรื่องจํานวน และการเปรียบเทียบเรื่องน้ำหนัก ฐาน Memory Game พัฒนาทักษะด้านความทรงจำ ฐาน Language Game เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ฐาน Problem Solving พัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหา ในฐานนี้ เด็กจะได้เล่นของเล่นของแปลนทอยส์ประเภทเกมที่นํามาขยายขนาด โดยเป็นเกมที่ให้เด็กเลือกดันท่อนไม้ออกจากของเล่นโดยไม่ให้ตัวบีเวอร์หล่นลงมา ฐาน Imaginative Play ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยบ้านตุ๊กตาจําลองขนาดใหญ่ ที่ภายในมีชุดเครื่องครัวและ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ส่วนภายนอกมีแปลงผักที่เด็กๆ สามารถเล่นร่วมกับเพื่อนและจินตนาการว่าตนเอง อาศัยอยู่ในป่าได้ ฐาน Social Play ที่ช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม และ Creative Play เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ภายในฐานการเล่นนี้ประกอบด้วยบล๊อกไม้หลากหลายรูปแบบ และตัวต่อไม้ในรูปแบบถนน และราง เพื่อให้เด็กได้สร้างสรรค์เมืองตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเอง

เสียดายที่งานนี้เป็นแค่เพียงนิทรรศการชั่วคราว เพราะใจจริงอยากให้เป็นสนามเด็กเล่นถาวรมากกว่า คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีโอกาสเป็นสนามเด็กเล่นถาวรได้ไหม อย่างน้อยแนวคิดและโมเดลนี้ก็สามารถนำไปพัฒนาสร้างสรรค์เป็นสนามให้เด็กๆ ได้เล่น ได้เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะได้เช่นกัน

นิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. – 17.00 . (โดยจะปิดเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 3-4 สิงหาคม 2562) ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ้างอิง: ข้อมูลจาก PlanToys. Facebook: PlanNeramit

Nungruethai Katuszkewski

แป้ง อดีตเคยทำงานด้าน Marketing และ Buyer แต่ด้วยใจที่รักการเขียนและชอบศึกษาภาษาต่างประเทศ บวกกับการชอบเดินทางท่องเที่ยว ทำให้ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนและนักแปลอิสระให้กับนิตยสารและบริษัทต่างๆ

See all articles