‘Good Life Challenge’ สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ชวนสร้างความเข้าใจเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

ปัญหาหนึ่งของศูนย์เรียนรู้หลายแห่ง คือการที่แม้ว่าจะมีชุดข้อมูลน่าสนใจจำนวนมากและออกแบบจัดแสดงได้สวยงาม ทันสมัย ทว่าบ่อยครั้งสารเหล่านั้นก็อาจส่งไปไม่ถึง เนื่องจากขาดเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบ่มเพาะแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ คำนึงถึงปัญหาข้างต้น และเพื่อไม่ให้องค์ความรู้ที่ตั้งใจปลุกปั้นต้องสูญเปล่า จึงร่วมมือกับ Studio Dialogue สร้างสรรค์ ‘Good Life Challenge’ สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ดีไซน์น่ารัก ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นเสมือนมีผู้ช่วยคอยนำทางเยี่ยมชม อธิบายเนื้อหาน่ารู้แต่ละโซน ตลอดจนเชื้อชวนให้ผู้ใช้บริการมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน เพลิดเพลิน

โดย Good Life Challenge ถูกออกแบบเป็นกล่องรูปอาคารที่ทำการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) สีสันสดใส ภายในซุกซ่อนคู่มือประกอบการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะ 3 เล่ม ได้แก่ Good Body Challenge, Good Society Challenge และ Good World Challenge ซึ่งแต่ละเล่มจะมีขนาดไล่เรียงกัน ทั้งนี้ก็เพื่อสะท้อนแนวคิดว่าสุขภาวะที่ดีนั้น สามารถเริ่มต้นได้ ตั้งแต่ ระดับบุคคล ระดับสังคม ไปจนถึงระดับโลก

สำหรับเล่มเล็กสุด Good Body Challenge มีคาแรคเตอร์ดีไซน์ ‘น้องจานอาหาร 2:1:1’ (หลักการแบ่งสัดส่วนอาหารในจานให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน เหมาะสม คือ ผัก 2 ส่วน แป้ง 1 ส่วน และเนื้อสัตว์ 1 ส่วน) อาสานำตะลุยด่านสู่การมีสุขภาพกายที่ดีตามจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ 6 จุด อาทิ จุดวัดดัชนีมวลกาย (BMI) จุดวัดความฟิต หรือจุดแปลงผักสาธิต พร้อมมีสติ๊กเกอร์ติดเพื่อประเมินให้คะแนนตนเอง

ส่วน Good Society Challenge คู่มือเล่มกลางมีผู้นำทางเป็น ‘น้องถังขยะจอมแยก’ ที่จะพาไปพิชิตการแยกขยะเพื่อให้สังคมสะอาดสะอ้าน ด้วยแนวคิด 3R (Reduce Reuse และ Recycle) ก่อนท้าทายทำบททดสอบการแยกขยะอย่างเป็นระเบียบ

ท้ายสุดคือ Good World Challenge คู่มือเล่มใหญ่ซึ่งมี ‘น้องอาคารประหยัดพลังงาน’ ชวนทอดน่องเยี่ยมชม 14 จุดเรียนรู้อาคารสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Building) และการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) แวะเรียนรู้จุดไหนเรียบร้อยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้ติดเช็คอินเก็บความประทับใจ

นอกจากจะได้เก็บเกี่ยวสาระด้านสุขภาวะในศูนย์เรียนรู้จนเต็มเปี่ยม Good Life Challenge ยังสอดแทรกกิมมิค เช่น สติ๊กเกอร์สำหรับเปลี่ยนถึงขยะธรรมดาให้กลายเป็นถังขยะแยกประเภท เคล็ดลับแปลงโฉมเสื้อเก่าเป็นกระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเย็บ และวิธีปลูกผักแสนง่าย ให้ผู้ใช้บริการนำกลับไปทดลองเสริมสร้างสุขภาวะดี ๆ ได้ในชีวิตประจำวัน

อ้างอิง: Facebook: Studio Dialogue

คุณากร สุภาวงศ์

เป็นคนอ่านช้าที่อาศัยครูพักลักจำ จับพลัดจับผลู จนกลายมาเป็นคนเขียนช้า ที่อยากแบ่งปันเรื่องราวบันดาลใจในแง่มุมสร้างสรรค์ให้ได้อ่านกันช้าๆ มีเจ้านายเป็นแมวโกญจาที่ชอบคลุกทราย นอนหงาย และกินได้ทั้งวัน

See all articles