‘เล่นเส้น’ ชุดอุปกรณ์วาดเขียนสร้างการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตา

พิการทางสายตาไม่ได้หมายความว่าพิการความคิดสร้างสรรค์ ‘เล่นเส้น (Lensen Drawing Kit)’ จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างจินตนาการพร้อมส่งเสริมศักยภาพของผู้บกพร่องทางการมองเห็น

ผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่างแบรนด์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก Qualy กับ กล่องดินสอ (Klongdinsor) องค์กรที่มีเป้าหมายหลักยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ โดยชุดอุปกรณ์วาดเขียนเล่นเส้นประกอบด้วย ‘ปากกาเล่นเส้น’ ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ABS ซึ่งออกแบบพิเศษสำหรับใช้กับไหมพรมแทนน้ำหมึก เพียงร้อยไหมพรมจากท้ายสู่ปลายปากกาและหยิบขดไหมที่เหลือวางไว้ในถ้วยพลาสติกรีไซเคิลเสร็จสรรพก็ได้เวลาสำหรับการขีดวาด เปลี่ยนกิจกรรมที่ผู้พิการทางสายตารู้สึกยากให้เป็นไปได้

โดยปากกาเล่นเส้นจะใช้งานคู่กับแผ่นวาดภาพจากวัสดุ Velcro แถบหนามเตยหรือที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อแถบตีนตุ๊กแก แต่มีสภาพพื้นผิวเรียบเนียนและราบรื่นกว่าในการสัมผัส หากยังคงคุณสมบัติในการเกาะเกี่ยวเส้นใยเส้นหนาเพื่อสร้างภาพนูนต่ำ 2 มิติ ที่ผู้พิการทางสายตารับรู้ลายเส้นขณะวาดได้ด้วยการสัมผัส ช่วยให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดความคิด บรรเลงจินตนาการเป็นรูปภาพได้สารพัดเช่นคนทั่วไป ที่สำคัญไหมพรมที่ถูกนำมาขีดเขียนแล้วนั้นสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่ไม่จำกัด แถมจับมาต่อยอดเป็นเครื่องมือสร้างสื่อการเรียนการสอนก็เข้าท่า โดยเฉพาะในรายวิชาที่จำเป็นต้องใช้สื่อภาพนูนหรือการวาดรูปประกอบเนื้อหา ยกตัวอย่างเช่น วิชาศิลปะ เรขาคณิต และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ฉะนั้นแล้วคงไม่เกินไปนักหากจะกล่าวว่าเป็นชุดอุปกรณ์วาดเขียน ‘น้อยแต่มาก’ เพราะไม่เพียงช่วยพัฒนาศักยภาพ ทว่ายังลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้แก่ผู้พิการทางสายตาอย่างเท่าเทียม

อ้างอิง: Qualy Design

คุณากร สุภาวงศ์

เป็นคนอ่านช้าที่อาศัยครูพักลักจำ จับพลัดจับผลู จนกลายมาเป็นคนเขียนช้า ที่อยากแบ่งปันเรื่องราวบันดาลใจในแง่มุมสร้างสรรค์ให้ได้อ่านกันช้าๆ มีเจ้านายเป็นแมวโกญจาที่ชอบคลุกทราย นอนหงาย และกินได้ทั้งวัน

See all articles