ท้าให้นั่งแล้วลุกด้วยขาข้างเดียว ไม่ก็เตรียมรับมือโรค Locomotive Syndrome!

ลองนั่งบนเก้าอี้แล้วลุกด้วยขาข้างเดียว ถ้าลุกยืนได้ไม่โงนเงนก็ยังชิลได้ แต่ถ้าลุกขึ้นไม่ได้หรือลุกแล้วล้ม คงต้องคุยกันหน่อยเรื่อง Locomotive Syndrome

Locomotive Syndrome คือโรคที่เกิดจากการลดลงของกล้ามเนื้อและกระดูก มักเกิดกับผู้สูงอายุ ทำให้สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว ซึ่งจะเป็นอุปสรรคกับสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนที่ด้วยตนเอง เช่น การเดิน และเป็นจุดเริ่มต้นสาเหตุของความพิการ สัญญาณของโรคอาจเริ่มที่อายุ 40 ปี ซึ่งเสี่ยงที่จะสูญเสียสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเมื่ออายุ 70  แต่การรู้ตัวก่อนและการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โอกาสที่จะเกิดความพิการนั้นลดลง

Hakuhodo บริษัทเอเยนซี่สร้างสรรรค์โฆษณาชั้นนำของญี่ปุ่น รู้ว่าเราสามารถทดสอบความเสี่ยงของโรคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ โดยการนั่งบนเก้าอี้…สองมือไข้วไว้ที่อก… แล้วลุกขึ้นยืนด้วยขาข้างเดียว หากยืนไม่ได้หรือลำบากในการยืนก็อาจมีความเสี่ยงของโรค Hakuhodo จึงนำเสนอ Locomo Challenge ท้าให้ชาวญี่ปุ่นวัย 40 ปีขึ้นไปลอง จนสื่อและรายการโทรทัศน์ต่างๆ นำไปเผยแพร่และมีการทดสอบในรายการ ทำให้เกิดปรากฏการณ์การกระเพื่อมของ Locomo Challenge จากวงเล็กสู่วงกว้าง รัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงสาธารณสุข จึงนำ Locomo Challenge มาขยายให้เกิดผลในระดับประเทศ

ทั่งนี้เพราะญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 25 ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตัวเองได้ของผู้สูงอายุ และด้วยความง่ายของการ  Challenge ประกอบข้อมูลที่ประชาชนได้รับทราบถึง Locomotive Syndrome พร้อมสถิติซึ่งค้นพบว่า 1 ใน 3 ของประชากรผู้สูงอายุของญี่ปุ่นมีความเสี่ยงของโรค ทำให้ Locomo Challenge เป็นที่พูดถึง รายการต่างๆ นำ Locomo Challenge เป็นส่วนหนึ่งของคอนเท้นท์ของรายการ ทำให้ 80% ของกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักถึงการป้องกัน Locomotive Syndrome และนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุของญี่ปุ่น พวกเขาออกกำลังกายมากขึ้น 3 เท่า เพราะการออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ เป็นการป้องกันโรคได้ดีที่สุด

แต่คนหนุ่มสาวก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ เพราะการดูแลในช่วงที่มีร่างกายสุขรูปที่ดีของกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เป็นการรักษาสมรรถภาพทางกายไว้ให้นานที่สุด

วันนี้ลอง Locomo Challenge ตรวจสอบตัวเองและครอบครัวกันดูนะ

 

อ้างอิง : Ads of The World, www.hakuhodo-global.com

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles