ศิลปิน Myriam Dion สะกิดสังคมให้มองข่าวในมุมใหม่ผ่านศิลปะคอลลาจจากหนังสือพิมพ์

ทุกวันนี้วัฒนธรรมการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันอาจจะไม่เป็นที่นิยมเหมือนสมัยก่อน แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิต ไม่ว่าจะในทีวีหรือในโลกออนไลน์ ต่างมีผลกระทบและขับเคลื่อนสังคมไปสู่ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หลายครั้งที่หัวข้อข่าวถูกเขียนขึ้นเพื่อกระตุ้นผู้อ่านจนเกินจริง หรือบางทีเนื้อข่าวก็แย้งกันกับแหล่งข่าวสำนักอื่น วิธีที่จะเข้าถึงคงต้องอ่านละเอียดและรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ทว่าปัญหาใหญ่ของการบริโภคของผู้คนคือ คนจำนวนมากแค่เพียงอ่านหัวข้อข่าวก็สรุปแล้ว อาจต้องเตือนให้ตระหนักถึงคุณภาพข่าว และความละเลยต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ผ่านผลงานศิลปะกันบ้าง

Myriam Dion ศิลปินจากมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ถนัดสร้างสรรค์ศิลปะตัดกระดาษแนวคอลลาจ ปะติด จัดเรียงรูปทรงใหม่ ซึ่งเธอสนใจสร้างผลงานจากกระดาษหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องมาหลายปี โดยการผสมผสานรูปแบบ แพตเทิร์นทรงเลขาคณิต ซ้อนทับกันจนเกิดลวดลายมิติใหม่ได้ละเอียดอ่อนตื่นตาและงดงาม โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะแขนงต่างๆ เช่นรายละเอียดในงานสถาปัตยกรรมในงานโมเสก รวมไปถึงศิลปะหัตกรรมสิ่งทอ ทำให้งานของเธอมีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งนี้ก็เพื่อชวนผู้คนที่กำลังเสพสื่อให้หยุดคิดก่อนบริโภคอย่างเร่งด่วน หน้ากระดาษหัวข้อข่าวจากหนังสือพิมพ์ ซึ่งก็ตีความไปถึงสำนักพิมพ์ด้วยก็ได้นั้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นอะไรอื่นก็ได้เมื่อนำมาประกอบใหม่ และด้วยความรายละเอียดของผลงานนี่เองที่จะทำให้เราต้องเพ่งพินิจอย่างตั้งใจตามไปด้วย นับเป็นกลวิธีที่ศิลปะช่วยกระตุกความคิดสังคมได้เป็นอย่างดี

จากการฝึกฝนมาอย่างชำนาญ ทุกผลงานจะผ่านการตัดอย่างบรรจง วิเคราะห์จากการอ่านทำความเข้าใจในข่าวไม่ว่าจะเป็นการเมือง รวมถึงรูปภาพ ก่อนจะนำมาปะติดสร้างองค์ประกอบใหม่ ซึ่งเมื่อเห็นผลงานของเธอแล้วก็ไม่มีข้อสงสัยถึงความเพียรพยายามและการใช้เวลาในการสร้างสรรค์ นอกจากต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้ว เทคนิคพิเศษใหม่ที่ทำให้งานกระดาษดูคล้ายงานถักทอรวมถึงการพิมพ์สีให้เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นภาพรวมของความทับซ้อนที่สะท้อนสังคมอุตสาหกรรมและเงื่อนไขทางสังคม และยังเป็นการนำรูปแบบการสื่อสารเก่ามาสร้างใหม่ นำเสนอในรูปแบบของสื่อสารทางเลือกสร้างมุมมองที่แตกต่างออกไป แล้วเราก็ได้เห็นข่าวในแบบที่ไม่เคยมอง ศิลปินตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเวลานานมากแล้วที่พื้นที่สิ่งพิมพ์เป็นของเพศชาย โดยที่พื้นที่เพศหญิงถูกจำกัด ซึ่งงานนี้เธอได้รวบรวมบทความที่จัดว่าเปิดพื้นที่ให้สตรีในรอบศตวรรษนำมาใช้สร้างสรรค์ศิลปะของเธอด้วย ซึ่งกระบวนการจัดรูปสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่นี้เธอหวังว่าจะเบนความสนใจของผู้เสพจากความคุ้นเคยเดิมให้เกิดการครุ่นคิดต่อภาพปะติดทางสังคมด้วย

https://vimeo.com/213512186

ภาพประกอบ: ได้รับอนุญาตจากศิลปิน Myriam Dion แล้ว
แปลและเรียบเรียงจาก: mymodernmet.com, www.thisiscolossal.com
ที่มาเพิ่มเติม: www.blouin-division.com, www.instagram.com, www.facebook.com/dion.myriam

Tags

Tags: , ,

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles