ปฏิทิน National Geographic 2019 รณรงค์เลิกใช้พลาสติกประภทครั้งเดียวทิ้ง

หลายปีนี้หลายองค์กรด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างเร่งกระตุ้นให้สังคมเกิดความตื่นตัวถึงมลพิษมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติก  เพราะอะไรก็คงได้รับรู้จากข้อมูลข่าวสารที่กระจายไปในหลายสื่อ หลายช่องทาง National Geographic ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่นำเสนอมาตลอด ปี 2018 ที่ผ่านมาจัดทำโปรเจ็กต์ ‘Planet or Plastic’ เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาจากขยะพลาสติกที่มีต่อชีวิตสัตว์ทางทะเล มาปีนี้ก็ได้ทำโปรเจ็กต์ต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลกระทบในวงกว้างและหลากหลายขึ้น ปฏิทินประจำปี 2019 นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น

ศิลปินหนุ่มสาวรับเชิญให้มาช่วยสร้างสรรค์ผลงาน 12 คน จาก 12 ประเทศทั่วโลก เพื่อบอกเล่าประสบการณ์เของมลพิษจากพลาสติกในมุมมองของแต่ละคน ในแต่ละชิ้นงานถือเป็นภาพที่มีจุดเด่นแตกต่างกันไป เริ่มตั้งแต่ Sheng Chen เดือน มกราคม จากประเทศจีน, กุมภาพันธ์ Kathrin Honesta จากอินโดนิเซีย, มีนาคม Kristy Anne Ligones ฟิลิปปินส์, เมษายน Thao Mien Phan  เวียตนาม, พฤษภาคม Ruwangi Amarasinghe ศรีลังกา, มิถุนายน Bom Cherdsak ประเทศไทย, กรกฎาคม Ahmed Karam ประเทศอียิปต์, สิงหาคม Kelseyz จากประเทศ มาเลเซีย, กันยายน Thomas Ero ไนจีเรีย, ตุลาคม Helena Layzu บังคลาเทศ, พฤศจิกายน Wilmari Botha แอฟริกาใต้, และ Pavan Rajurkar จากประเทศอินเดีย ในเดือนธันวาคม

National Geographic ก่อตั้งและสร้างสื่อสารคดีให้กับโลกมา 130 ปีแล้ว มีผู้ติดตามมากมายทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้านี้สักหลายปีหน่อย หากเราต้องการจะเสาะหาเรื่องราวสวยงามของธรรมชาติที่หาชมได้ยากก็จะพบเห็นได้จากนิตยสารนี้ และแน่นอนว่า เป็นคลังข้อมูลของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ระบบนิเวศในท้องทะเลที่กำลังล่มสลายไปเพราะมลพิษ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้ มหาสมุทรและชีวิตสัตว์น้ำเหล่านั้นมีผลกระทบกับทุกชีวิตบนโลก ฤดูกาลที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงสุขภาพอนามัยของผู้คน ภาพปฏิทินเหล่านี้แม้จะออกแบบด้วยมุมมองทางศิลปะสวยงามทว่ากำลังเตือนภัยให้ชาวโลกให้เฝ้าระวังเพราะกำลังต้องเผชิญกับวิกฤตของธรรมชาติในอนาคตอันใกล้ ทางนิตยสารจึงเชิญชวนให้แชร์ภาพปฏิทินเหล่านี้ไปกันมาก ๆ  เพื่อเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งเสียง ช่วยกันหยุดการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง เพราะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากพวกเราเอง

อ้างอิง: natgeotv.com, www.thenational.ae

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles