PLASTIK: ชาวอุษาคเนย์โปรดลด-ละ-เลิกพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งกันเถอะ

ด้วยกระบอกส่องทางไกลสุดวิเศษตามจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เด็กหญิงน้อยคนหนึ่งกำลังมองเห็นโลกในมุมที่ต่างออกไปซึ่งอาจเป็นมุมที่คนทั่วไปมองไม่เห็น และเป็นภาพเตือนใจให้ตระหนักถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมของแถบอุษาคเนย์ และรวมถึงโลกด้วยที่มาจากการบริโภคพลาสติก หนังสั้น PLASTIK ลำดับเรื่องเรียบง่ายเพียง 2:38 นาที ทว่าส่งต่อสารสำคัญถึงมลพิษจากพลาสติกล้นโลกได้อย่างแจ่มชัด รวมทั้งเชื้อชวนให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ผลงานของมูลนิธิ Meshmind กับ Studio Birthplace กำกับฯโดย Phillip Rom

หนังใช้บรรยากาศเมืองเซปัง ประเทศมาเลเซีย เป็นฉากหลัง ทุกช็อตล้วนถูกออกแบบมาให้สื่อความหมายได้ตรงประเด็น จากหนังสือเรื่องแนะนำการใช้พลาสติกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมบนโต๊ะอาหาร ไปสู่การประดิษฐ์กล้องจากขวดน้ำให้เป็นงานศิลปะของเด็กหญิง แล้วเธอก็ใช้กล้องนั้นส่องมองโลกจนพบความจริงที่อยู่เบื้องหลังภาพที่ปรากฏตรงหน้าอันสุดสะพรึง ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่รับประทาน ถนนหนทาง หรือขยะที่ชายหาด โลกดูจะปนเปื้อนพลาสติกไปทุกหนแห่ง ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าเราจะต้องสิ้นหวัง ยังมีโอกาสมองโลกที่สดใสได้ในอนาคต ถ้าพวกเราเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติก ในตอนจบหนังได้เชื้อเชิญให้ทุกคนร่วมกันเลิกใช้พาชนะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ร่วมกันติดแฮชแท็ก #BeatPlasticPollution อันเป็นบทสรุป และคาดหวังว่าจะเกิดกระแสร่วมมือกันต่อไป ปัญหาขยะพลาสติกและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเป็นที่รับรู้ทั่วกันก็จริง แต่คนส่วนมากยังมีพฤติกรรมบริโภคพลาสติกตามความเคยชินไม่มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะผู้คนในแถบอุษาคเนย์ คงจำเป็นที่จะต้องมีสื่อที่น่าสนใจแปลกใหม่หลากหลายมาช่วยคอยย้ำเตือนกระแทกใจให้ทุกคนตระหนักกับปัญหานี้ตลอดเวลา

Meshmind คือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจัดสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนทางเทคโนโลยี ศิลปะ และกิจกรรมอื่น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปกป้องวัฒนธรรมจากโลกในยุคดิจิทัล รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำลังเสื่อมโทรมอยู่ในปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินและองค์กรผู้ใส่ใจในปัญหานี้ร่วมกันทั่วโลก หนังสั้น PLASTIK เปิดตัวในวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและ SEA Circular ปี 2022

อ้างอิง: plastik-homepage, www.meshminds.com

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles