บ้านต้นทุนต่ำสำหรับเกษตรกรปลูกกาแฟผู้มีรายได้น้อยในโคลัมเบีย

ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยขาดแคลนสำหรับคนรายได้น้อยไม่เคยหมดไปจากโลกได้ แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีล้ำๆ ปรากฏตัวบนโลกเราเสมอมา การแก้ไขปัญหาบางอย่าง คำตอบอาจจะไม่ใช่การนำความทันสมัยที่สุดของยุคมาประกอบเข้ากับตัวบ้าน แต่มากับความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์แต่ละถิ่นที่เท่านั้น

ณ โคลอมเบีย ประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรที่มีภูมิอากาศคล้ายภาคใต้บ้านเรา ในหุบเขาที่เป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของอเมริกาใต้ ที่ยังประสบปัญหาสำหรับการขาดแคลนที่อยู่อาศัยสำหรับคนรายได้น้อย ทาง National Coffee-growers Federation of Colombia (FNC) ที่ดูแลเรื่องกาแฟในโคลอมเบีย ได้จัดการประกวดแบบบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนทั้งจาก FNC และ ENSAMBLE AI ผลการประกวดได้แบบที่ชนะเลิศ พร้อมกับได้รับการสร้างจริงมาจากสำนักงานสถาปนิกท้องถิ่น Ensamble de Arquitectura Integral เพื่อทำการก่อสร้างบ้านต้นแบบหลังแรกเมื่อปี 2016 สำหรับบ้านเกษตรกรปลูกกาแฟที่มีรายได้น้อยด้วยการสุ่มเลือก

ผลลัพธ์กลายเป็นสถาปัตยกรรมสำหรับอยู่อาศัยที่สามารถผลิตซ้ำได้จำนวนมาก และในขณะเดียวกันต้องยืดหยุ่น รองรับได้ในหลายกรณีตามขนาดของแต่ละครอบครัว มันตอบสนองความต้องการของประชากรในชนบทของโคลอมเบียในราคาหลังละ 10,000 ดอลลาร์ ส่วนพื้นที่ใช้สอยประกอบส่วนหลักคือพื้นที่อเนกประสงค์และบริการ ส่วนพื้น ส่วนชายคา และส่วนหลังคา พื้นที่ใช้สอยส่วนหลักออกแบบให้มีพื้นที่เก็บกาแฟระหว่างเพดานและหลังคา พร้อมไปกับเป็นฉนวนสำหรับลดความร้อนที่ถ่านเทจากหลังคาสู่ตัวบ้าน ทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบให้สามารถก่อสร้างได้ง่าย และสามารถรื้อถอนเพื่อเคลื่อนย้ายได้ง่าย ด้วยการออกแบบรายละเอียดที่ไม่ซับซ้อน สามารถให้ช่างท้องถิ่นทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษ หรือประสบการณ์การก่อสร้างสูง อักทั้งยังออกแบบให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โครงสร้างถูกก่อสร้างจากไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น พร้อมกับการใช้เสาลอย ทำให้รบกวนผืนโลกน้อยที่สุด รูปทรงหลังคาที่เป็นแบบหลังคาเอียงช่วยให้ประหยัดทั้งโครงสร้าง ราคาถูก สามารถรองรับน้ำฝนเพื่อเก็บไว้ใช้ได้ดี และยังง่ายต่อการติดตั้งแผงสร้างพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย

สถาปัตยกรรมที่ดี คือตอบสนองกับโจทย์ของแต่ละปัญหา งบที่จำกัดแต่สามารถสร้างของดีได้ ถึงจะเป็นการเปลี่ยนโลกแม้จะเป็นไปอย่างช้า แต่มันจะมั่นคงยั่งยืน

อ้างอิง: www.ensambleai.com, www.archdaily.com

Tags

Tags: ,

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles