บ้านไม้ไผ่ในจีนสวยงามยั่งยืน ด้วยดีไซน์+ฮวงจุ้ย ลดโลกร้อน ใช้วัสดุท้องถิ่น

ไผ่เป็นอะไรได้บ้างมากมายในความคุ้นเคยของชาวเอเชียตั้งแต่โบราณ เพราะเป็นพืชที่ใกล้ตัวตั้งแต่อาหารไปจนถึงบ้านเรือน แต่เมื่อแนวคิดในการใช้วัสดุอุตสาหกรรมเป็นหลักในการก่อสร้าง ความนิยมในการใช้ไผ่ได้ลดลงไป เพราะไม่ตอบสนองตลาดที่ต้องการความแม่นยำรวดเร็ว แต่มีอีกความพยายามทดลองเรื่องนำวัสดุธรรมชาติมาต่อยอดในประเทศจีน ณ มณฑลเจ้อเจียง สำนักงานสถาปนิก Studio Cardenas ได้นำเสนอการทดลองด้วยสถาปัตยกรรมยั่งยืนที่ออกแบบในชุมชนไผ่ ด้วยแนวคิดทั้งจากลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นพิษกับโลก ผสมกับแนวคิดฮวงจุ้ย สถาปนิกออกแบบบ้านด้วยการใช้วัสดุในท้องถิ่นเช่น ไผ่ ดิน ด้วยการทดลองใช้ไผ่ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น และยังโตเร็ว สำหรับส่วนโครงสร้างเสา คาน ให้เป็นโครงกริด 9 ช่อง จากนั้นสอดตัวบ้านเข้าไปในโครงไผ่ที่ออกแบบให้ข้อต่อแข็งแรงมากขึ้นด้วยการใช้โลหะเข้าร่วมยึด ไผ่ออกแบบให้มีขนาด ความยาว เป็นระบบประสานทางพิกัด (modular) เพื่อใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุด…

Continue Readingบ้านไม้ไผ่ในจีนสวยงามยั่งยืน ด้วยดีไซน์+ฮวงจุ้ย ลดโลกร้อน ใช้วัสดุท้องถิ่น

‘โบสถ์คนยาก’ ในมาลาวี งบจำกัด แต่ไอเดียไม่จำกัด

ณ ประเทศมาลาวี ดินแดนในแถบตะวันออกของทวีปแอฟริกา ประเทศที่ยังเต็มไปด้วยผู้คนยากจน และขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเหล่านี้ Architecture for a Change ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร จึงได้มีโครงการสร้างโบสถ์หลังใหม่ ให้กับชุมชน Chimphamba ซึ่งเอกลักษณ์ของโบสถ์หลังนี้ มิใช่อยู่ที่รูปลักษณ์ที่สวยงามโอ่อ่าเหมือนโบสถ์ทั่วไป หากแต่อยู่ที่ความเรียบง่าย ซึ่งสะท้อนถึงการก่อสร้างภายใต้ทรัพยากรและงบประมาณที่จำกัด ตัวอาคารมีผังเป็นวงกลม ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งก่อสร้างพื้นเมืองที่พบได้ทั่วไปในทวีปแอฟริกา ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคาร คอกปศุสัตว์ หรือการวางผังชุมชน ต่างก็มีการวางผังเป็นวงกลมเช่นกัน สถาปนิกผู้ออกแบบจึงให้เหตุผลในการออกแบบผังโบสถ์หลังนี้ให้เป็นรูปวงกลมว่า เนื่องจากเป็นรูปทรงที่แสดงถึงความปลอดภัย และรวมกลุ่มกัน แสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อนและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นอิฐจากดินผสมกับปูน  ผสมกับวัสดุสมัยใหม่…

Continue Reading‘โบสถ์คนยาก’ ในมาลาวี งบจำกัด แต่ไอเดียไม่จำกัด

โรงเรียนอเนกประสงค์สีสวยกลางหุบเขาของชาวม้งในเวียดนามเหนือ

สถาปัตยกรรมพื้นฐานที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์ คือ สถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โรงเรียนก็จัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐานเหล่านี้ เพราะเมื่อคนเราได้รับการศึกษาจะสามารถมีปัญญาเป็นอาวุธใช้รับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นของโลกเราได้ ปัญญาอาวุธยังสามารถพามนุษย์สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ แต่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะยิ่งในเขตพื้นที่อาศัยของชนกลุ่มน้อย หลายพื้นที่กลับถูกละเลยเรื่องโรงเรียนที่ให้การศึกษา เช่นกันกับทางตอนเหนือของเวียดนามในจังหวัดท้ายเงวียน ณ หมู่บ้าน Lung Luong ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวม้ง โรงเรียนในหมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนเอาเสียเลย ทั้งอยู่ในหุบเขาที่ห่างไกลจากเมืองมาก ทางเข้าหมู่บ้านแคบเพียง 2 เมตร อีกทั้งตัวโรงเรียนเก่ามีพื้นห้องที่เป็นดิน ผนังไม้เก่าจนเป็นรูเมื่อเวลาหน้าหนาวลมพัดมาจนไม่สามารถเรียนได้ตามปรกติ ปัญหาเรื่องความชื้นในฤดูฝน เสียงดัง และยังมีปัญหาการระบายอากาศด้วยเช่นกัน ปัญหานี้ถูกเสนอการแก้ไขจากกองทุน Poor Students Fund และมีสำนักงานสถาปนิก…

Continue Readingโรงเรียนอเนกประสงค์สีสวยกลางหุบเขาของชาวม้งในเวียดนามเหนือ

บ้านดินหลังใหม่ในจีน ทนทาน ยั่งยืน พร้อมรับมือแผ่นดินไหว

การก่อสร้างของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในโลกล้วนปรับตัวตามสภาพแวดล้อม ผ่านการลองผิดลองถูกมานานจนลงตัวไปกับวิถีชีวิต เมื่อสถาปนิกต้องทำการออกแบบก็ควรจะศึกษาถึงบริบท (more…)

Continue Readingบ้านดินหลังใหม่ในจีน ทนทาน ยั่งยืน พร้อมรับมือแผ่นดินไหว