‘Your Turn’ แคมเปญปกป้องสัตว์ ให้มนุษย์โดนขังบ้างจะรู้สึกยังไง?!

ช่วยด้วย!!! เอาฉันออกไปจากกรงนี้ที!! นี่คือคำขอร้องของมนุษย์คนหนึ่งที่บังเอิญติดอยู่ในประตูลูกกรงในรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นเวลาไม่ถึงนาที แต่โชคดีที่นี่เป็นงาน social experiment ที่ชื่อว่า ‘Your Turn’ ของเอเยนซี่โฆษณา Service Plan ที่ร่วมกับองค์กรคุ้มครองสัตว์โลก (World Animal Protection) ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้แนวคิดว่า สัตว์ต่างๆ มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตปราศจากความทุกข์ทรมาน แม้ปลายทางชีวิตของพวกเขาจะต้องถูกแปรเป็นอาหารให้มนุษย์ก็ตาม พวกเขาควรได้รับการเลี้ยงดูจากมนุษย์อย่างมีสวัสดิภาพและมนุษยธรรม…แล้วถ้าเกิดมนุษย์ถูกขังไว้ในกรงเล็กๆ บ้างจะรู้สึกยังไง
social experiment งานนี้ถูกจัดฉากขึ้นในสถานี Grand Central กลางกรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งชาวอเมริกันจัดว่าเป็นชนชาติที่บริโภคอาหารประเภทเนื้อมากที่สุดประเทศหนึ่ง เฉลี่ยปีละ 270 ปอนด์ต่อคนเลยทีเดียว และยังมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นทุกๆปี เพื่อให้สามาถผลิตอาหารประเภทเนื้อให้ทันกับความต้งการของผู้บริโภค จึงทำให้เกิดระบบ factory farming หรือระบบฟาร์มปิด ที่เลี้ยงสัตว์จำนวนมากในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด เช่นเลี้ยงหมูในคอกขนาดเท่าตัวของมันยืนได้ การใช้กรงที่กักขังแม่ไก่ไว้ในพื้นที่ที่เล็กกว่ากระดาษ A4 ซึ่งการเลี้ยงสัตว์โดยกักบริเวณให้สัตว์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนั้นทำให้สัตว์ขาดอิสรภาพ เจ็บปวด ทุกข์ทรมาน  เพราะระบบฟาร์มปิดจะมีวิธีการจัดการสัตว์เพื่อให้อยู่รวมกันได้จำนวนมากๆ เช่น การตัดหาง (ซึ่งจะใช้กับหมูเพื่อการหยุดการโจมตีกันเองของหมูที่อยู่อย่างแออัด )
การสร้างสถานการณ์จำลองทำให้ผู้คนที่ได้รับประสบการณ์การถูกขังแม้จะเป็นเวลาไม่กี่นาที ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของสัตว์ที่ถูกขังในระบบฟาร์มนรกเหล่านี้ ซึ่งเป้าหมายของแคมเปญนี้ต้องการให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองสัตว์ด้วยการยุติความโหดร้ายและความทุกข์ทรมาน และรณรงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำฟาร์มสัตว์ให้เป็นรูปแบบของฟาร์มเปิด โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมลงชื่อสนับสนุนและร่วมบริจาคช่วยเหลือองค์กรคุ้มครองสัตว์โลกได้ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร 
การทำระบบฟาร์มปิดเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ มีแต่ผลเสียต่อทั้งสัตว์และผู้บริโภค ข้อดีของการทำฟาร์มสัตว์แบบเปิดนั้น ทำให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ สามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ สัตว์จะมีชีวิตที่ยืนยาว มีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดี ทั้งยังช่วยลดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม และเกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
ถึงแม้สัตว์เหล่านี้จะต้องเป็นผู้ถูกกระทำในห่วงโซ่อาหารของมยุษย์ แต่ในขณะที่พวกเขายังมีลมหายใจอยู่ พวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอิสระเช่นเดียวกัน

อ้างอิง : World Animal Protection,  LBBOnline

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles