‘Agg Hab’ ที่พักอาศัยแบบเรียบง่ายจากเปเปอร์มาเช่ สร้างเร็ว ต้นทุนต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่เทคโนโลยีการก่อสร้างของโลกเราได้ก้าวหน้าจนสามารถสร้างความแปลกประหลาดให้กับสิ่งก่อสร้างมากมายหลายมุมโลก แต่ในขณะเดียวกัน ประชากรในโลกเรากลับไม่มีที่อยู่อาศัย ทั้งจากปัญหาต่างๆ ของโลกยุคนี้ ปัญหานี้ได้ถูกตั้งคำถามและนำสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งที่พักอาศัยแบบฉุกเฉินด้วยเช่นกัน

คำถามนี้นำสู่คำตอบของการทดลองโดยสตูดิโอออกแบบจากอิลลินอยส์ i / thee จับมือกับ Roundhouse เพื่อสร้าง ‘Agg Hab’ ซึ่งย่อมาจาก Aggregate Habitat สร้างที่พักอาศัยแบบเรียบง่าย เหมาะกับสถานการณ์เร่งรีบด้วยแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเทคนิคก่อสร้างที่เราคุ้นเคยจากงาน ‘เปเปอร์มาเช่’ ที่เราจะพบได้ในวิชางานฝีมือในชั้นเรียน มันคือการสร้างชิ้นงานจากกระดาษที่ปะทับกันไปจนเกิดความหนา ทำให้มีลักษณะเป็นเปลือกบาง ประสานความแข็งแรงของกระดาษแต่ละแผ่นที่ปะเข้าไปด้วยกาว การสร้างชิ้นงานเปเปอร์มาเช่นิยมใช้กระดาษรีไซเคิล จากนั้นทำการตกแต่งด้วยสีเป็นขั้นสุดท้าย

จากเทคนิคในชั้นเรียนงานฝีมือ ถูกประยุกต์สู่สถาปัตยกรรมด้วยขั้นตอนการก่อสร้างตามนี้ ทำการสำรวจหน้าดินที่จะสร้างที่พัก ควรเป็นดินที่แห้ง ไม่ใช่เส้นทางน้ำ หรือไปรบกวนสัตว์ท้องถิ่น จากนั้นทำการขุดดินลึกลงไปเป็นรูปทรงโค้งเว้า ตามรูปทรงเนกาตีฟของหลังคาที่เราต้องการ สำหรับงานนี้ขุดด้วยขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.30 เมตร จากนั้นทำการตกแต่งหลุมด้วยการใช้ดินที่ขุดมา ปรับแต่งให้ผิวเรียบ จากนั้นเริ่มทำเปเปอร์มาเช่ที่ก้นหลุม โดยการนำกระดาษใช้แล้วกว่า 270 ปอนด์มารีไซเคิล ประสานด้วยกาวออร์แกนิค 200 ลิตรจนมีความหนา 4 มิลลิเมตร เมื่อแห้งดีประสานกันสนิท จึงพลิกเปลือกเปเปอร์มาเช่ขึ้น กลับล่างขึ้นบนเป็นหลังคา สุดท้ายคือการตกแต่ง ทำการเจาะตัดให้เป็นช่องแสงระบายอากาศ ทางเข้าออก เท่านี้ก็สำเร็จกับการได้ที่อยู่อาศัยแบบง่ายๆ รวดเร็ว เหมาะกับภูมิอากาศแบบทะเลทรายแล้ว

บรรยากาศภายในมีลักษณะคล้ายหลุมหลบภัยจากการที่ขุดดินลงไป เมื่อพลิกเปลือกกระดาษที่มีความสูง 1.30 เมตรขึ้นมา ทำให้สเปซภายในมีความสูงประมาณ 2.60 เมตร เพียงพอที่ให้มนุษย์ใช้สอยได้ไม่ลำบาก การที่ฝังลงในดินครึ่งหนึ่ง สามารถลดอุณหภูมิจากความเย็นใต้ดินได้เล็กน้อย

จากกระดาษใช้แล้วกลายเป็นที่พักหลังคาโดมทรงคล้ายมูนดิน ด้วยแนวคิดใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มันเลยน่าสนใจที่เราดูงานนี้ เพื่อเป็นแรงพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเทคนิคเหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น และราคาจับต้องได้

 

อ้างอิง: ithee.design/agg-habinhabitat.comwww.archdaily.com

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles