DiagnostiCookies คุกกี้น้องไฝ ช่วยตรวจเช็คมะเร็งผิวหนัง

เมลาโนมา (Melanoma) เป็นมะเร็งผิวหนังที่ลุกลามมากที่สุด โดยเมลาโนมาเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากมะเร็งผิวหนังถึง 75% แต่สามารถป้องกันได้หากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งช่วงแรกอาจพบการเปลี่ยนแปลงของไฝที่มีอยู่ ซึ่งการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไฝบนผิวหนังด้วยตาเปล่าก็สามารถทำได้ง่ายๆ แต่ประเด็นคือ คนมักไม่สังเกตเห็นหรือเห็นก็ไม่รู้ว่า ไฝนี้คือมะเร็งผิวหนังหรือเปล่า

แต่ DiagnostiCookies เป็นวิธีง่ายๆ (และอร่อยด้วย) ในการสอนผู้คนถึงวิธีการตรวจไฝบนผิวหนังของตนเอง เพื่อสามารถตรวจพบมะเร็งผิวหนังในระยะเริ่มต้นและเข้ารับการรักษาได้ทัน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากมะเร็งผิวหนังได้ถึง 99%

แล้วคุกกี้มาช่วยชีวิตผู้คนจากมะเร็งผิวหนังได้ยังไง?

DiagnostiCookies เป็นผลงานสร้างสรรค์ของเอเยนซี่โฆษณา โดย Wunderman Thompson ร่วมกับคลินิกแห่งหนึ่งในประเทศบราซิล โดยได้รับแรงบันดาลใจจากข้อเท็จจริงที่ว่า ชาวบราซิลกว่า 70 ล้านคนทำงานภายใต้แสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี ซึ่งประเทศบราซิลมีอัตราการแผ่รังสีแสงอาทิตย์สูงที่สุดในโลก! มะเร็งผิวหนังจึงเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในประเทศบราซิล และการตรวจพบในระยะเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษา แต่ผู้คนยังคงเสียชีวิตจากเมลาโนมา เพียงเพราะพวกเขาไม่มีความรู้ในการระบุการเปลี่ยนแปลงของไฝบนผิวหนังที่ผิดปกติไปจากเดิม

คุกกี้พิเศษ limited edition กล่องนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นคู่มือที่ง่ายที่สุดในการระบุเมลาโนมา โดยในแต่ละกล่องจะเห็นการเปรียบเทียบคุกกี้ที่มีลักษณะกลมเหมือนไฝปกติ กับคุกกี้ที่มีลักษณะผิดเพี้ยนไปเหมือนไฝเมลาโนมา โดยแสดงความแตกต่างในเรื่องขนาด สี รูปทรง และเนื้อสัมผัส นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคู่มือที่อธิบายคุณสมบัติที่สำคัญของไฝมะเร็งเมลาโนมา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ABCDE ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ในการตรวจสอบ:

• Asymmetry: ครึ่งหนึ่งของไฝแตกต่างจากอีกครึ่งหนึ่ง

• Border: ขอบของไฝไม่สม่ำเสมอหรือเป็นง่าม

• Color: ไฝมีมากกว่าหนึ่งสีหรือสีไม่สม่ำเสมอ

• Diameter: ไฝมีขนาดใหญ่กว่า 6 มิลลิเมตร

• Evolution: ไฝกำลังเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างหรือสี

คู่มือยังกระตุ้นให้ผู้คนทำการตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนังเป็นประจำ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือโดยแพทย์ผิวหนัง

DiagnostiCookies ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนสามารถตรวจจับไฝที่อาจเป็นมะเร็งผิวหนังได้ด้วยตนเอง แต่ยังเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค นวัตกรรมที่ทั้งน่าอร่อยและสร้างสรรค์นี้ยังสามารถนำไปใช้ในทุกพื้นที่ทั่วโลก ช่วยให้ผู้คนเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพผิวหนังอย่างสม่ำเสมอ และสามารถระบุสัญญาณเตือนของมะเร็งผิวหนังได้จากการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน

 

อ้างอิง: wundermanthompsonDiagnosticookies 

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles