ภาพถ่ายขยะอิเล็กทรอนิกส์สุดแนว รณรงค์ช่วยกันลดขยะที่กำลังล้นโลก!

Reading Time: 2 minutes
1,951 Views

แน่นอนว่าเทคโนโลยีทำให้โลกเจริญและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ แต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็นำมาซึ่งปัญหาใหญ่ที่ยากจะแก้ไขด้วยนั่นก็คือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติกแข็งที่นำมาทำเป็นอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายถูกทิ้งเป็นขยะมากถึง 20-50 ล้านตันต่อปี โดยที่สถิติการทิ้งซากเหล่านี้นับวันก็มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นที่อเมริกา ในแต่ละวันมีคอมพิวเตอร์เสียและถูกโยนทิ้งมากถึง 142,000 เครื่อง ซึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหาเล็ก และวิธีกำจัดขยะเหล่านี้ก็คือ…การกลบฝังหรือเผาทำลาย ซึ่งนำมาซึ่งมลพิษ สารพิษที่ฝังตัวในระบบนิเวศ

Benjamin Von Wong  ศิลปินแนวคอนเซ็ปชวลอาร์ต และภาพถ่ายแนวไฮเปอร์เรียลลิสม์ ชาวแคนนาเดียน สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่สะท้อนปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นโลกได้อย่างตื่นตาอลังการ หลังจากไปร่วมงาน SXWS 2017 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานรวมคนที่อยู่ในแวดวงการสื่อสารแนวอินเตอร์แอคทีฟทั้งหลาย เขาได้รู้ว่าบริษัท Dell มีโปรแกรม The World Largest Global Recycling  ซึ่งจะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ แทนที่จะถูกทิ้งเป็นขยะ และ Wong เข้าร่วมกับโปรแกรมนี้จัดแสดงผลงานภาพถ่ายสุดแสนอัศจรรย์ เพื่อช่วยกันกระตุ้นเตือนสังคมให้หันมาใส่ใจและร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้ด้วย

ไม่ว่าจะเป็นสายไฟ แผงวงจร คีย์บอร์ด แล็บท็อป ฯลฯ รวม 41,000 ปอนด์ ซึ่งเท่ากับน้ำหนักของซากคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่คนอเมริกันคนหนึ่งทิ้งไป นำมาใช้ประกอบฉากเพื่อสร้างสรรค์งานภาพถ่ายพอร์ตเทรตไฮเปอร์สุดแนว ซึ่งทุกภาพล้วนชวนให้ตื่นตะลึงและตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของพวกเราเอง คงถึงเวลาที่จะคิดให้ถี่ถ้วนก่อนทิ้ง ศิลปินยังเรียกร้องขอให้ผู้ชมช่วยกันแพร่กระจายภาพถ่ายเหล่านี้ออกไปให้กว้างไกลที่สุด และหวังว่าข้อมูลนี้จะมีส่วนเปลี่ยนโลกในทางที่ดีขึ้น

อ้างอิง: vonwong.competapixel.comdell.pagedemo.co


warunyu udomkanjananon
warunyu udomkanjananon
Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานเขียนทำงงานอิสระด้านสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ทุกครั้งที่ทำงานก็มีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้อยู่เสมอ ตัวหนังสือแทนความคิดที่เรามีกับโลกภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างยากที่จะแยกขาดจากกันได้