One Green Mile จากพื้นที่ว่างใต้ทางยกระดับสู่พื้นที่สาธารณะมากประโยชน์ในมุมไบ

ในพื้นที่เมืองใหญ่หลายแห่งในโลก ยากที่จะหลีกเลี่ยงสะพานหรือทางลอยฟ้าต่างๆ ได้  แม้ว่าพวกมันจะสร้างความสะดวกสบายให้กับการเดินทาง แต่ในขณะเดียวกัน มันก็สร้างมลภาวะทั้งทางสายตา คุณภาพชีวิต และเกิดพื้นที่เหลือใช้ของเมือง

ดังเช่นที่นครมุมไบ อินเดีย ได้เกิดปัญหาจากพื้นที่เหลือของเมืองจากทางยกระดับ Senapati Bapat Marg ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนที่มีความยาวกว่า 11 กิโลเมตรผ่ากลางเมืองมุมไบ ซึ่งสร้างปัญหามลภาวะทางเสียงมาก แต่เมื่อปัญหามีไว้แก้ ทาง Nucleus Office Parks จึงได้มอบหมายให้สำนักงานออกแบบในมุมไบ StudioPOD จัดการหาทางแก้ปัญหานี้ คำตอบจึงอยู่ที่การแทรกโปรแกรมเพิ่มเข้ายังที่ว่างที่ขาดการใช้งานใต้ทางยกระดับ Parel Baug ซึ่งมีความยาวกว่า 200 เมตรให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเพิ่มมูลค่าจากสถาปัตยกรรมในชื่อว่า One Green Mile

จากนั้นจึงได้มีการเชิญสำนักงานออกแบบชั้นนำจากเนเธอร์แลนด์ MVRDV มาทำการออกแบบร่วมกันกับ StudioPOD เพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมกัน สิ่งที่สถาปนิกนำเสนอให้กับเมืองคือการนำเสนอโปรแกรมใหม่ให้กับมุมไบด้วยกิจกรรมใหม่อย่าง เลานจ์ โรงยิม พื้นที่นั่งเล่นในร่ม สนามเด็กเล่น พื้นที่การแสดง และพื้นที่อ่านหนังสือ แทรกเข้าไปใต้ทางยกระดับที่มีความกว่า 200 เมตร ทุกกิจกรรมถูกร้อยเรียนด้วยแนวเส้นสีฟ้า ให้มีภาษาสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันเพื่อความเชื่อมโยงทั้งโครงการ มีการออกแบบให้เชื่อมต่อกับทางเดินเท้า ทางจักรยาน ให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมกับคิดถึงเรื่อง universal design ด้วยทางลาด การออกแบบทุกส่วนคำนึงถึงแสงสว่างเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยราวกับเป็นโคมไฟให้กับเมือง และยังคิดถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุแบบรียูส รีไซเคิล อีกทั้งยังใช้ผนังกันเสียงบนถนนจากไม้เลื้อยช่วยสร้างบรรยากาศร่มรื่น

โครงการนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้น แต่จุดหมายปลายทางคือการปรับปรุงพื้นที่ใต้สะพานทั้ง 11 กิโลเมตรตลอดเส้นทาง เพื่อให้เป็นจุดหมายใหม่ของการแก้ปัญหาพื้นที่เหลือใช้ของเมืองให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและชุมชน

แปลและเรียบเรียงจาก: 11.29.studio
ที่มา: www.archdaily.com

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles