ไม่เปิดน้ำทิ้ง! อาบน้ำครั้งเดียวเท่ากับน้ำดื่มของคนครึ่งหมู่บ้านในอินเดีย

เราใช้เวลาอาบน้ำนานเท่าไหร่? แต่ละครั้งที่อาบใช้น้ำเท่าไหร่? และกี่ครั้งที่เราเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะอาบน้ำ?

Hindustan Unilever Limited ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของโลก ในสาขาประเทศอินเดีย ริเริ่มโครงการ ‘Start a Little Good’ โดยมีแนวคิดว่า การเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่ปฏิกริยาแบบจุดระเบิดแต่คือปฏิกริยาแบบลูกโซ่ที่เริ่มจากห่วงเล็กๆ เรียงร้อยเข้าด้วยกัน โดยสนับสนุนให้ทุกคนเริ่มทำในสิ่งที่ดีจากสิ่งเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการใช้พลาสติก การดูแลสุขอนามัยในครอบครัว และลดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง

Shower คือภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ภายใต้แคมเปญ Start a Little Good เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ที่เริ่มต้นจากกิจวัตรประจำวันเล็กๆ น้อยๆ แต่สิ้นเปลืองน้ำมหาศาล นั่นคือ การอาบน้ำ เพื่อเตือนคนเมืองที่มีน้ำประปาใช้อย่างไม่ขาดแคลน  ช่วยกันปิดน้ำระหว่างอาบน้ำ ด้วยการเล่าเรื่องแบบง่าย มีตู้อาบน้ำแบบทันสมัย ตั้งขึ้นมากลางหมู่บ้านแร้นแค้นขาดแคลนน้ำ ชาวบ้านต่างแปลกใจไม่เคยเห็นอุปกรณ์อะไรที่ให้น้ำเป็นสายไหลไม่หยุดอย่างนี้มาก่อน ชาวบ้านนับร้อยคนต่างมาดื่มน้ำจากฝักบัว นำภาชนะมาบรรจุน้ำไปใช้ดื่ม เสมือนตู้อาบน้ำนี้เป็นของขวัญจากพระเจ้า โฆษณาได้บอกความจริงว่าหนึ่งคนเมืองอาบใช้ปริมาณน้ำเท่ากับจำนวนคนครึ่งหมู่บ้านที่ขาดแคลนในอินเดียได้ใช้ดื่ม และเชิญชวนให้ทุกคนใช้น้ำอย่างรู้ค่า อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะอาบ ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนทำได้  ในขณะที่ Hindustan Unilever Limited ได้ริเริ่มที่จะเพิ่มศักยภาพการจัดการน้ำให้ได้มากถึง 450,000 ล้านลิตรแล้ว

ในประเทศอินเดียยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ประชาชนมีความยากลำบากมากเพราะไม่มีน้ำ และต้องเดินทางไกลหลายกิโลเมตรเพื่อหาแหล่งน้ำ บ่อน้ำจำนวนมากแห้งและคุณภาพของน้ำก็ไม่ดีพอที่จะนำมาใช้บริโภค  และยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากของโครงการ เผยว่า ภายในปี 2573 ปริมาณน้ำในอินเดีย อาจเหลือไม่ถึงครึ่งของความต้องการของคนทั้งประเทศ หากทุกคนไม่เริ่มต้นที่จะประหยัดน้ำกันวันนี้ ไม่ใช่แค่ขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงประเทศ ยังอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของอินเดีย เพราะปริมาณน้ำ 80 เปอร์เซนต์ที่ใช้ในอินดียเป็นน้ำที่ใช้เพื่อทำการเกษตร

Hindustan Unilever Limited ได้ริเริ่มดำเนินการอนุรักษ์น้ำ โดยก่อตั้งมูลนิธิ Hindustan Unilever Foundation หรือ HUF ในปี 2010 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร  ด้วยความเชื่อว่าการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ต้องพิจารณาทุกแง่มุมของการใช้น้ำ โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการน้ำผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและซัพพลายเชน และองค์กรยังสนับสนุนโครงการของชุมชนที่เน้นการอนุรักษ์น้ำ สนับสนุนให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการเกษตร จนถึงพฤติกรรมการใช้น้ำของผู้บริโภคด้วย

เราจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไร? คำตอบง่ายๆ คือ เริ่มต้นด้วยตัวเราเองก่อน  เริ่มจากสิ่งง่ายๆ Start a Little Good วันนี้ อาบน้ำ…ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้

อ้างอิง: HULMumbrella Asia

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles