The Punishing Signal ‘ยิ่งบีบแตร ยิ่งรอนาน’ จราจรมุมไบดัดนิสัยนักบีบแตรด้วยวิธีสุดกวนแบบเกลือจิ้มเกลือ

ประเทศอินเดีย มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากประเทศอื่นๆ นั่นคือ ‘เสียงแตรรถ’ ที่บีบกันอย่างสนั่นหวั่นไหวแบบไร้เหตุผล ถนนโล่งก็บีบ แน่นก็บีบ จอดก็บีบ เร่งก็บีบ จนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง แต่ก็ใช่ว่าคนอินเดียทุกคนจะเห็นด้วยกับวัฒนธรรมนี้ เพราะการบีบแตรคือการสร้างมลภาวะทางเสียงที่ไม่ใช่แค่น่ารำคาญ แต่ฟังแล้วเครียด ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เป็นภัยต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย

มุมไบ เป็นหนึ่งในเมืองที่มีเสียงดังที่สุดในโลก ชาวเมืองในมุมไบเองก็ติดพฤติกรรมการบีบแตรตลอดเวลา แม้สัญญาณไฟจะเป็นสีแดง! แต่ทางกฎหมายยังไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้ขับที่บีบแตร ตำรวจจราจรมุมไบจึงร่วมกับเอเยนซี่โฆษณา FCB Interface คิดค้นบทลงโทษที่เป็นโซลูชันใหม่เรียกว่า The Punishing Signal เพื่อจัดการกับเสียงแตรที่เป็นภัยคุกคามนี้ ด้วยบทลงโทษปราบเซียนนักบีบคือ ‘ยิ่งบีบแตร ยิ่งรอนาน’ โดยติดตั้งเครื่องวัดเดซิเบลพิเศษเชื่อมต่อกับสัญญาณไฟจราจร ณ จุดแยกสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่นมากที่สุด เมื่อเสียงเกิน 85dB ที่ถือเป็นระดับเสียงอันตราย ตัวบอกเวลาสัญญาณไฟจราจรสีแดงจะรีเซ็ตตัวเอง ให้แช่ไฟแดงนานขึ้น! แถมยังมีป้ายข้อความท้าทายว่า “นี่คือสัญญาณไฟแห่งการลงโทษ” และ “เชิญบีบแตรได้เลย ถ้าไม่กลัวรอนาน” เมื่อพวกเขารู้ตัวก็จะช่วยกันลดเสียงแตรลง และเมื่อเสียงบีบแตรเบาหรือเงียบลง ก็จะปล่อยไฟเขียวให้เร็วขึ้น

จากการเริ่มต้นไม่กี่จุดสัญญาณไฟในเมืองมุมไบ ตำรวจจราจรในเมืองอื่นเริ่มขอใช้โมเดลนี้ในการลงโทษนักบีบทั้งหลายด้วยเช่นกัน นับเป็นโซลูชันสุดสร้างสรรค์ที่สร้างความตระหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหมู่ผู้ขับขี่ของมุมไบให้มีวินัยและสร้างบรรยากาศบนท้องถนนให้ดีขึ้นอีกด้วย

อ้างอิง : The DrumMumbaimirror

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles