The Square Eyed Boy: โลกหน้าจออาจไม่ใช่ผู้ร้ายเสมอไป

The Square Eyed Boy คือแอนิเมชันขนาดสั้น 60 วินาที ผลงานสร้างสรรค์ของ BBC โดยใช้เทคนิคสต็อปโมชั่นจากดินปั้น (กำกับโดย Sam Gainsborough) มาทำให้ภาพเคลื่อนไหวดูน่ารักมีเสน่ห์ชวนติดตาม ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกเนื้อหาที่ชวนให้เราคิดตามไปด้วย

คำว่า square eyed boy หรือเด็กตาสี่เหลี่ยม เป็นคำที่ผู้ใหญ่ (ในอังกฤษ) มักใช้ขู่เด็กๆ ให้กลัว ประมาณว่า–ถ้ามัวแต่ดูหน้าจอ (เช่น ทีวี แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์) ระวังดวงตาจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะ! 

จริงอยู่ว่า การใช้เวลากับหน้าจอมากเกินไปอาจส่งผลเสียหลายอย่างตามมา เช่น สายตาเสีย ขาดการออกกำลังกาย ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง หรือเด็กๆ อาจเปิดดูเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม แต่โลกหน้าจอก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ร้ายเสมอไป–จริงไหม? นี่คือประเด็นคำถามที่ทีมงาน BBC อยากชวนให้เราขบคิด โดยนำเสนอมุมมองอีกด้านว่า โลกหน้าจอสามารถเป็นเครื่องมือที่ต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ของเด็กๆ ได้อย่างดี ถ้าใช้อย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ 

แคมเปญนี้พยายามเตือนให้ผู้ใหญ่อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน เวลาที่เห็นเด็กๆ กำลังนั่งดูหน้าจอ มันอาจไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปพวกเขาอาจกำลังดูสารคดีสัตว์โลก ดูการแสดงศิลปะ หรือการแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สร้างความรู้และแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้อย่างดี

หน้าที่ของผู้ใหญ่ไม่ใช่การห้ามและไม่ใช่การปล่อยปละละเลย แต่คือการมาช่วยกันสร้างสรรค์สื่อดีๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้เวลากับโลกหน้าจอเพื่อเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์หรือเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลาย ในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันฝึกให้เด็กๆ รู้จักแบ่งเวลากับเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น การออกกำลังกาย ทำการบ้าน หรือทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อย 

เพราะโลกหน้าจอไม่ใช่ผู้ร้าย แต่เป็น ‘ผู้ช่วย’ ที่ดีต่อพัฒนาการของเด็กๆ ได้ ถ้าเราใช้ให้ถูกวิธี 

     

อ้างอิง: creativereview.co.uk

วนัทยา มงคล

อดีตกองบก.นิตยสาร GM Plus และ DDT ปัจจุบันเป็นนักเขียนและนักแปลอิสระ ชื่นชมงานศิลปะ ดนตรี และความคิดสร้างสรรค์ทุกชนิดที่มีประโยชน์ต่อโลก

See all articles