แหวกอากาศชมยอดไม้ในนอร์เวย์ที่ Treetop Walkway Hamaren Activity Park

การออกแบบโดยคำนึงเรื่องถิ่นที่สามารถนำเสนอได้หลายทาง ทั้งจากนำเสนอเรื่องราว วัสดุ งานช่างฝีมือ ประสานไปกับธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีความสวยงาม เรื่องราวเหล่านี้สามารถกลายเป็นจุดขายและนำเสนอไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ในที่สุด

อย่างเช่นอุทยานฮามารึน เมืองฟีเรสดัล ในประเทศนอร์เวย์ สำนักงานสถาปนิกจากโคเปนเฮเกน EFFEKT ได้เสนอทางเดินเลียบยอดไม้ตลอดความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทางเดินนี้ยกขึ้นสูงจากพื้นดิน 15 เมตรแหวกไปในอากาศ สถาปนิกได้ออกแบบให้มีความลาดเอียงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้รองรับการใช้งานกับคนทุกวัยและทุกเงื่อนไขทางกายภาพ ทุกคนสามารถที่จะใช้ทางเดินนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยาน หรือพ่อแม่ที่มากับรถเข็นเด็กเล็ก รวมไปถึงคนนั่งวีลแชร์ มันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนที่สามารถค่อยๆ เดินจากเชิงเขาคลอคคาร์ฮามารึน (Klokkarhamaren) ซึ่งเป็นเนินเขาที่มีความสูง 338 เมตร จากนั้นพาตัวเองค่อยๆ เดินทะลุยอดไม้ เห็นตัวเองอยู่เหนือระดับน้ำของทะเลสาบกว่า 60 เมตรพร้อมกับยอดไม้ในอุทยาน บนทางเดินยาวกว่า 1 กิโลเมตร ช่วงท้ายก่อนจบการชมทิวทัศน์ สถาปนิกออกแบบให้เป็นจุดชมวิวแบบวงกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เมตร ทำให้ผู้ที่เข้าชมอุทยานสามารถมองภูมิทัศน์ได้โดยรอบแบบ 360 องศา ทางเดินทั่วไปถูกออกแบบกว้าง 2 เมตร แต่ก็มีบางจุดที่ทางเดินต้องขยายเพื่อให้เน้นมุมมองสำหรับแวะชมทิวทัศน์ หรือเป็นพื้นที่พักผ่อน

ในประเทศนอร์เวย์นิยมการใช้ไม้สนสำหรับงานก่อสร้างมายาวนาน หาได้ง่ายในท้องถิ่น มันเป็นไม้ที่ปลูกสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การใช้ไม้สนสำหรับงานก่อสร้างในประเทศแถบยุโรปมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและในท้องถิ่นนี้ มันเป็นวัสดุที่มีความโดดเด่นสวยงาม ใช้สร้างบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่นเดียวกับระเบียงและราวบันไดของบ้านเรือนริมทะเล สถาปนิกพัฒนาระบบการก่อสร้างกับ Inge Aamlid ผู้รับเหมาท้องถิ่น ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงการก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปขนาดเล็กซึ่งสามารถจัดการได้ง่ายด้วยเครื่องจักรขนาดเล็ก และการก่อสร้างด้วยมือ ซึ่งช่วยให้ตัวทางเดินเลียบยอดไม้นี้ลดการทำลายธรรมชาติระหว่างการก่อสร้าง ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างเป็นรูปทรงที่อิสระไปรอบๆ ต้นไม้และแนวภูเขา ระบบการก่อสร้างนี้ทำให้การสร้างทางเดินบนพื้นที่ที่ยากลำบากทำได้ง่ายขึ้น โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นคือไม้สนและเทคนิคงานฝีมือของท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญามาจากเทคนิคการตัดไม้ในประเทศแถบนี้

แปลและเรียบเรียงจาก: www.effekt.dk
ที่มา: www.dezeen.com

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles