‘บ้านกึ่งสำเร็จรูป’ กะทัดรัด ขนย้ายง่าย สร้างเร็ว ทำจากกระดาษรีไซเคิล

นวัตกรรมใหม่ๆ ยังคงมีออกมาอยู่เสมอ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ตามมาอีกมาก ในแวดวงการออกแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างก็เช่นกัน พบว่า มีการค้นคิดหนทางใหม่ๆ ในการสร้างบ้านที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป และ Wikkelhouse ซึ่งเป็นบ้านแบบ ‘กึ่งสำเร็จรูป’ ถือเป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้ดีชิ้นหนึ่ง

Wikkelhouse ได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัท Fiction Factory โดยจุดเด่นของบ้านหลังนี้คือ วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้สร้างนั้น ทำมาจากกระดาษลังที่ทั้งหมดล้วนเป็นกระดาษที่ใช้แล้วและนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล กระดาษลังจะถูกนำมาซ้อนกัน 24 ชั้นและขึ้นรูปห่อรอบตัวบ้าน เป็นทั้ง พื้น ผนัง และหลังคาของบ้าน การใช้กระดาษช่วยให้ผนังบ้านมีความเป็นฉนวน ป้องกันทั้งอากาศหนาวและร้อนจากด้านนอกได้ดี นอกจากนี้ยังทำให้อาคารมีน้ำหนักเบา ทำให้ไม่ต้องเปลืองฐานราก

ภายในตัวบ้านกรุผิวด้วยไม้ ช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นธรรมชาติ ภายนอกกรุด้วยวัสดุที่สวามารถกันน้ำได้ ผู้ออกแบบยังได้ออกแบบระบบประกอบบ้านหลังนี้เป็นแบบกึ่งสำเร็จรูป เหมาะกับพฤติกรรมของคนยุคใหม่ ที่ต้องการบ้านแต้ไม่อยากใช้เวลารอนาน โดยตัวบ้านจะถูกผลิตออกมาเป็นชิ้นๆ จากโรงงาน จากนั้นจะขนมาประกอบยังที่ตั้ง โดยใช้เวลาภายในวันเดียวเท่านั้น ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับชีวิตและพฤติกรรมของคนยุคใหม่ ที่ชอบความรวดเร็ว ทันด่วน บ้านหลังนี้น่าจะสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี

อ้างอิง: archdaily, wikkelhouse

Jaksin Noyraiphoom

จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษา ป.ตรีและ ป.โท ทางด้านสถาปัตย์ และ ป.เอก ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน (https://www.facebook.com/Archtoshare/)

See all articles