ArtBuilt Mobile สตูดิโอศิลปะเคลื่อนที่ในนิวยอร์ค ปลูกความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมวัฒนธรรมให้ชุมชน

การจะปลูกฝังแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับชุมชนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ในวันเดียว แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป ทำบ่อย ทำซ้ำ จนกลายเป็นรสนิยมและรากทางวัฒนธรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจให้ความสำคัญ ร่วมมือกันหลายฝ่ายสนับสนุนให้เกิดขึ้น เพราะหากชุมชนไหนขาดเรื่องเหล่านี้ไป แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนก็จะบกพร่องตามไปด้วย ในบางครั้งมีกลุ่มศิลปินมีไอเดียอยากจะจัดงาน แต่ก็ขาดพื้นที่เหมาะสม ขาดงบประมาณหรือสถานที่ที่ดี ทำให้กิจกรรมต่างๆ เป็นเพียงความฝันไป  ArtBuilt Mobile Studio จึงเป็นหนึ่งวิธีที่น่าสนใจและเป็นตัวอย่างที่ดี

ArtBuilt องค์กรอิสระในสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนกิจกรรมของเหล่าศิลปินเพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชน ได้ออกแบบสตูดิโอเคลื่อนที่ที่สามารถเอาไปจอดพักในสวนสาธารณะต่างๆ ได้ มีพื้นที่ 20 ตารางฟุตหรือประมาณ 1.9 ตารางเมตร ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และทนทานต่อสภาพอากาศ เดินทางสะดวกไปได้ทั่วเมือง เหมาะแก่ใช้เป็นที่เวิร์คช็อปย่อมๆ โดยใช้ชื่อว่า ArtBuit Mobile in the Parks ได้รับความร่วมมือจากองค์กรสาธารณะหลายองค์กร เช่น Queens Museum, NYC Parks, Staten Iceland Art, Canvas/ Iceland Voice ฯลฯ เปิดโอกาสให้บรรดาศิลปิน นักกิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม ใช้พื้นที่สำหรับถ่ายทอดทักษะให้เยาวชน ชาวบ้านผู้มีใจรัก แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การเขียนภาพ, สร้างงานศิลปะแบบง่ายๆ, การแสดง, อินสตอลเลชั่นอาร์ต และดนตรี เพื่อเสริมสร้างความตื่นตัวทางศิลปวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพในชุมชนให้เหนียวแน่น โครงการ ArtBuilt Mobile นี้เริ่มต้นทำมาตั้งแต่ปี 2015 และประสบความสำเร็จได้นำมาเป็นพื้นที่จัดงานต่อเนื่องตามสวนสาธารณะและชุมชนต่างๆ ในทุกปี

การดึงคนให้มาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นเรื่องดี เช่นโครงการหนึ่ง People’s Paper Co-Op องค์กรกิจกรรมทางสังคมและเพื่อนมนุษย์ที่ไม่หวังผลกำไร จัดการสอนศิลปะให้ผู้เคยต้องโทษนำเรื่องราวของเขามาสร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่สู่ชุมชน ซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่แห่งการเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยมีรถโมบายสตูดิโออาร์ตที่เป็นตัวกลาง ในแต่ละปี ทาง ArtBuilt กับกลุ่มผู้สนับสนุนทั้งหลายจะเลือกโลเกชั่นที่น่าสนใจ แล้วลงประกาศให้ผู้สนใจจะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนโดยใช้สตูดิโอศิลปะเคลื่อนที่นี้ ทำให้นึกถึงรถเมล์ รถบัสเก่าบ้านเราบ้าง ที่อาจนำมาตกแต่งเป็นสตูดิโอสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ดีกว่าปล่อยทิ้งไปอย่างไร้คุณค่า

อ้างอิง: Facebook: ArtBuiltMobileStudios, artbuilt.org, queensmuseum.org

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles