เมื่อ Creative Crews ออกแบบพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ให้โรงเรียนสอนคนตาบอดในพัทยา

โรงเรียนสอนคนตาบอดยังเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือและการพัฒนาการศึกษาในหลายด้านที่ต้องมีความคลอบคลุม หลากหลาย เพื่อให้คนตาบอดได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและองค์ความรู้ที่ดีเพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคต

Creative Crews สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมได้ตีโจทย์การสนทนาระหว่างกลุ่มฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ให้ปรับปรุงโรงเรียนสอนคนตาบอดให้กลายเป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกที่ทั้งใช้งานได้จริง และสร้างการเรียนรู้ผ่านการเล่นสนุกให้กับเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่จำกัด

จึงเกิดการปรับปรุงพื้นที่ 2 ส่วนใหญ่ๆ หนึ่งคือ “ระเบียง” ที่สร้าง ผัสสะ หรือการสัมผัสซึ่งเป็นทักษะหลักที่คนตาบอดต้องใช้งานในชีวิตประจำวัน ระเบียงเหล็กธรรมดาๆ ถูกปรับปรุงด้วยการคลุมเป็นกำแพงที่ฝังหมุดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสัญลักษณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ดอกไม้ หมี เป็นต้น เพื่อให้มีพื้นผิวในการสัมผัสระหว่างการเคลื่อนไหวไปยังจุดต่างๆ 

อีกหนึ่งส่วนคือ “ห้องสมุด” ที่สร้าง การเรียนรู้ ในหลายลักษณะ ทั้งการสร้างทักษะชีวิตเพื่อเรียนรู้รูป รส กลิ่น เสียง ตั้งแต่รูปทรงพื้นฐาน ความสัมพันธ์ของขนาด พื้นผิว น้ำหนัก หรือรูปทรงที่หลากหลายขึ้น เช่น สัตว์ หรือของเล่นชนิดต่างๆ หรือที่ล้ำไปกว่านั้นคือการเรียนรู้ “ภัย” ต่างๆ ผ่านการสัมผัสและกลิ่นที่สามารถดมได้จากแคปซูลกลิ่นประเภทต่างๆ เช่น กลิ่นแก๊ส ควัน และเสียงที่เปิดเพื่อจำลองบรรยากาศให้นักเรียนได้เข้าใจ และเอาตัวรอดได้จากการคลำพื้นผิวที่ระบุอักษรเบรลล์เอาไว้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษเพื่อให้เข้าใจอักษรเบรลล์อย่างง่ายๆ

ถือว่าเป็นงานออกแบบที่ทำเพื่อ “สร้าง” และ “เพิ่ม” ความเข้าใจให้กับนักเรียนคนตาบอด ที่เกิดความเข้าใจและทำให้พวกเขาเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่าง “สนุก” และมีลูกเล่นที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งเป็นการวัดพลังควาคิดสร้างสรรค์และเซนส์ในการออกแบบที่ต้องนำไปใช้งานได้จริง จากความร่วมมือของหลายองค์กรที่ทำให้งานออกแบบนี้เกิดขึ้นได้

ที่มา: Designboom, Creative Crews
ภาพ: ​​Pichan Sujaritsatit via Creative Crews

Tags

Tags: , ,

Zurapun Sangsuwan

นักเล่าเรื่องที่ใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือและศรัทธาในพลังของงานเขียน ผู้ชอบตัวเองตอนนั่งสัมภาษณ์ผู้คนที่สุด

See all articles