ของดี…ดูที่อะไรบ้าง? คลิปที่ทำให้การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งต่อไป…ไม่เหมือนเดิม

ในยุคตลาดสดเหลือน้อยเต็มที แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตผุดเป็นดอกเห็ด ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตกลายเป็นเแหล่งจับจ่ายและเป็นผู้รับซื้ออาหารจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด คุณภาพชีวิต สิทธิ และรายได้ของคนต้นทางในเส้นทางล้ำเลียงอาหารไม่น้อย จึงขึ้นอยู่กับซูเปอร์มาร์เก็ต ถึงเวลาที่ ‘คนปลายน้ำ’ อย่างพวกเราต้องร่วมกันดูแลชีวิต ‘คนต้นทาง’

‘Dear Supermarkets’ หรือ ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ เป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายกินเปลี่ยนโลก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอ็อกแฟมประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากโครงการ SWITCH Asia สหภาพยุโรป จึงอยากชวนทุกคนในฐานะผู้บริโภคและซูเปอร์มาร์เก็ตมาให้ความสำคัญกับ ‘คนต้นทาง’ เพราะว่าอาหารที่ดีจริงต้องไม่ทำร้ายคนต้นทาง ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม และต้องแฟร์กับผู้บริโภค  และเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ในวงกว้างและกระจายออกอย่างรวดเร็วจึงออกคลิปชวนทุกคนร่วมกันส่งเสียงถึงซูเปอร์มาร์เก็ต โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ในชื่อคลิป ‘ของดี ดูที่อะไรบ้าง?’

เหตุเกิดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง ชายคนหนึ่งกำลังจะซื้ออาหาร เพียงแต่การพิจารณาการซื้อ ‘ของดี’ ของเขาคือโฟกัสที่คุณภาพของอาหาร แต่ไม่เคยดูถึงต้นทางคือผู้ผลิตอาหารเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมหรือไม่…ปลาตัวนั้น อาจจะมาจากแรงงานประมงที่ทำงานบนเรือประมงเกิน 14 ชั่วโมงต่อวัน หรือออกเรือนานจนกลับบ้านทีลูกเกือบจำหน้าไม่ได้ …อาหารทะเล อาจมาจากผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ต้องอยู่ในไลน์การผลิตเปียกๆ หนาวๆ แกะกุ้งติดต่อกัน 12 ชั่วโมง ไม่มีเวลาเข้า-ออกงานที่แน่นอน ไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำจนกระเพาะปัสสาวะอักเสบ …ข้าวสาร ผักผลไม้ที่ดูสดน่ากิน เบื้องหลังอาจมาการถูกเอารัดเอาเปรียบของเกษตรกรหรือเต็มไปด้วยสารเคมีที่อันตรายต่อทั้งเราเอง คนปลูกและสิ่งแวดล้อม

“แล้วปัญหาเหล่านี้ ใครจะเป็นคนแก้?” คือคำถามที่เราอาจอยากรู้เหมือนกับชายปลายน้ำในคลิป แต่ได้ถูกเฉลยแล้วว่า พวกเราทุกคนมีส่วนที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยการส่งเสียงให้ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกเจ้าในประเทศไทยว่าพวกเราต้องการซื้ออาหารที่ดีต่อผู้บริโภค ดีต่อคนต้นทาง และดีต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง และทำให้เกิดวงจรสินค้าที่เป็นธรรมสำหรับทุกคน ซึ่งการส่งเสียงถึงซูเปอร์มาร์เก็ตที่รักของพวกเราก็ทำได้โดยลงชื่อทาง www.change.org

เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ละครั้ง ใครๆ ก็อยากได้ของดี แต่ต่อไปนี้ รู้แล้วกันแล้วนะว่า ‘ของดี’ ต้องดูที่อะไร อย่าปล่อยให้ความสะดวกสบายของพวกเรา ไหลเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการทำร้ายคนต้นทางของเราอีกเลย

อ้างอิง : ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก, www.change.org.

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles