บทความ ‘พลาสติกที่ลอยอยู่ในทะเล’ หนึ่งหน้าบนชายหาดในวัน Zero Waste Day

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีที่ก้าวไกลของญี่ปุ่นช่วยให้ผู้คนในประเทศของเขาสามารถมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางความรวดเร็วสะดวกสบายในชีวิตประจำวันนั้น ชาวญี่ปุ่นกลับสร้างขยะพลาสติกขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

วันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น Zero Waste Day หรือ วันรณรงค์การไม่ก่อให้เกิดขยะ ของญี่ปุ่น โดยวัน Zero Waste Day ที่เพิ่งผ่านไปล่าสุดนั้น หนังสือพิมพ์ Tokyu Shimbun ได้ตีพิมพ์บทความเต็มหนึ่งหน้าชื่อว่า “พลาสติกที่ลอยอยู่ในทะเล” เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อชีวิตสัตว์ทะเล และที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือ ทั้งภาพและตัวหนังสือในบทความที่ Tokyu Shimbun นำมาตีพิมพ์นั้น เป็นการแกะสลักตัวอักษรและภาพลงบนผืนทรายบนชายหาดในญี่ปุ่น ก่อนที่จะถ่ายภาพออกมาจากมุมสูง

ผลงานการแกะสลักผืนทรายดังกล่าวเป็นผลงานของศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับประติมากรรมทรายมายาวนาน นั่นคือ Toshihiko Hosaka โดยผลงานที่ใช้ชื่อว่า ‘Full-Page Editorial’ ของเขาครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นประติมากรรมทรายขนาดมหึมาราว 50×35 เมตร เท่านั้น แต่ยังใช้เวลาทำงานทั้งหมดถึง 11 วัน ที่สำคัญ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ช่วยรณรงค์ให้ชาวญี่ปุ่น ลด/ละ/เลิก การใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันครั้งนี้ Hosaka ได้ทำงานร่วมกับชาวเมืองและนักศึกษาที่อาศัยอยู่แถบชายหาด Iioka ในเมืองชิบะ ซึ่งการทำงานร่วมกับทีมงานคนอื่นๆ นั้น ก็นับเป็นการรณรงค์เรื่องการลดขยะพลาสติกได้ดีตั้งแต่ผลงานยังไม่เสร็จออกมาแล้ว

ส่วนเนื้อหาของบทความที่สลักลงบนทรายนั้น ถอดความออกมาได้ประมาณว่า “มหาสมุทรนั้นพูดไม่ได้ ดังนั้นเราจึงขอทำหน้าที่พูดแทน ทุกปี มีพลาสติกกว่า 8 ล้านตัน ที่เราใช้กันในแต่ละวันถูกทิ้งลงแม่น้ำและมหาสมุทร ขยะเหล่านี้ลอยอยู่ในมหาสมุทร และทำร้ายสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ มากมาย”

แน่นอนว่า เนื้อหาดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งที่เราหลายคนรู้กันดีอยู่แล้ว แต่ก็คงยังต้องพูดกันซ้ำๆ ต่อไป ตราบใดที่มนุษย์เรายังคงหยุดการใช้พลาสติกเกินความจำเป็นไม่ได้ และก็ตราบใดที่การใช้พลาสติกอย่างมักง่ายของเรานั้นเป็นการทำร้ายสิ่งมีชีวิตร่วมโลกอื่นๆ

อ้างอิง: www.thisiscolossal.com, www.spoon-tamago.com

ธันยพร ห.

อดีตคนทำงานนิตยสาร (HOW-To, Vaczine, Esquire, Wallpaper* Thailand, art4d) ในยุคสื่อสิ่งพิมพ์รุ่งเรือง ปัจจุบันเป็นนักเขียน/นักแปล/บรรณาธิการอิสระ มีผลงานทั้งบทความศิลปะ งานออกแบบ สุขภาพกาย-ใจ สิ่งแวดล้อม และวรรณกรรม

See all articles