GoodGym กลุ่มอาสาสมัครชวนวิ่ง ชวนฟิต ชวนทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกับคนชรา

“เมื่อคุณอายุมากขึ้น เพื่อนๆ ของคุณก็จะล้มหายตายจากไปทีละคน มันเป็นเรื่องน่าเศร้า แล้วก็กระทบกับการใช้ชีวิต ซึ่งมันยากมากสำหรับผมนะที่จะจัดการกับเรื่องนี้” เสียงสะท้อนจากคุณปู่ Joan Boulter วัย 87 ปี หากลองไปดูตัวเลขทางสถิติในสหราชอาณาจักร มีคนชราอายุตั้งแต่ 65 ปี จำนวนกว่าล้านชีวิตต้องอยู่ท่ามกลางความโดดเดี่ยว และมี 17% ที่ต้องอยู่เพียงลำพังโดยปราศจากเพื่อนและครอบครัว นี่เป็นแรงกระตุ้นให้คนกลุ่มเล็กๆ สร้างพื้นที่อย่าง GoodGym ขึ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ running club ที่จะมีการจัดโปรแกรมการวิ่งให้บรรดาสมาชิกและผู้สนใจมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งร่วมกัน โดยมีปลายทางที่ไม่ใช่เพียงเพื่อสุขภาพที่ดี หรือการเสร็จสิ้นภารกิจการวิ่งจากจุด A ไปยังจุด B แบบที่ตั้งใจเท่านั้น แต่เป้าหมายสูงสุดคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มคนชราเหล่านี้

ในแต่ละสัปดาห์ GoodGym จะมีทั้งโปรแกรมการวิ่งแบบเป็นกลุ่มที่สมาชิกสามารถแวะไปทำสิ่งดีๆ ให้กับคนชราตามเส้นทางการวิ่งได้ร่วมกัน รวมถึงการเป็นอาสาสมัครแบบเดี่ยวที่นักวิ่งเหล่านี้จะจับคู่กับคุณปู่หรือคุณย่าเพื่อไปช่วยให้พวกเขาไม่เงียบเหงา ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่การไปช่วยทำความสะอาดสวน เปลี่ยนหลอดไฟ พูดคุย หรืองานแปลกๆ ที่คุณปู่คุณย่าต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่มีกำลังมากพอ

หลังจากการก่อตั้ง GoodGym ในปี 2009 ปัจจุบัน โมเดลดังกล่าวได้กระจายไปยังชุมชนตามเมืองต่างๆ 33 แห่งทั่วอังกฤษและอีกกว่า 20 พื้นที่ในอนาคต ซึ่งโมเดลดังกล่าวนับเป็นการผสมผสานรูปแบบการออกกำลังกายเข้าไปเป็นเครื่องมือในการทำความดีให้แก่ชุมชนและคนชรา ในทางกลับกัน อาสาสมัครเหล่านี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องสุขภาพ การเรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของอายุ การดึงศักยภาพและการสร้างความอาทรต่อเพื่อนมนุษย์ รวมไปถึงบทสนทนาและประสบการณ์ชีวิตที่แลกเปลี่ยนระหว่างคนต่างวัยในแต่ละครั้ง ก็อาจเป็นบทเรียนและเครื่องชี้ทางในวันที่อาสาสมัครเหล่านี้ตกอยู่ท่ามกลางปัญหาได้ด้วย

Ivo Gormley หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งทิ้งท้ายสั้นๆ ว่า “GoodGym เป็นอีกโมเดลที่นำความรู้สึกดีๆ มาให้ผู้คน ทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาคือใครและสามารถทำอะไรได้บ้าง ยิ่งไปกว่านั่นคือการสร้างการรับรู้ว่าจริงๆ แล้ว การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย”

อ้างอิง: GoodGym

สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะ พิลาทิส และติ๊กตอกเกอร์ดาวรุ่ง

See all articles