GoodGym กลุ่มอาสาสมัครชวนวิ่ง ชวนฟิต ชวนทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกับคนชรา

Reading Time: 2 minutes
2,296 Views

“เมื่อคุณอายุมากขึ้น เพื่อนๆ ของคุณก็จะล้มหายตายจากไปทีละคน มันเป็นเรื่องน่าเศร้า แล้วก็กระทบกับการใช้ชีวิต ซึ่งมันยากมากสำหรับผมนะที่จะจัดการกับเรื่องนี้” เสียงสะท้อนจากคุณปู่ Joan Boulter วัย 87 ปี หากลองไปดูตัวเลขทางสถิติในสหราชอาณาจักร มีคนชราอายุตั้งแต่ 65 ปี จำนวนกว่าล้านชีวิตต้องอยู่ท่ามกลางความโดดเดี่ยว และมี 17% ที่ต้องอยู่เพียงลำพังโดยปราศจากเพื่อนและครอบครัว นี่เป็นแรงกระตุ้นให้คนกลุ่มเล็กๆ สร้างพื้นที่อย่าง GoodGym ขึ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ running club ที่จะมีการจัดโปรแกรมการวิ่งให้บรรดาสมาชิกและผู้สนใจมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งร่วมกัน โดยมีปลายทางที่ไม่ใช่เพียงเพื่อสุขภาพที่ดี หรือการเสร็จสิ้นภารกิจการวิ่งจากจุด A ไปยังจุด B แบบที่ตั้งใจเท่านั้น แต่เป้าหมายสูงสุดคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มคนชราเหล่านี้

ในแต่ละสัปดาห์ GoodGym จะมีทั้งโปรแกรมการวิ่งแบบเป็นกลุ่มที่สมาชิกสามารถแวะไปทำสิ่งดีๆ ให้กับคนชราตามเส้นทางการวิ่งได้ร่วมกัน รวมถึงการเป็นอาสาสมัครแบบเดี่ยวที่นักวิ่งเหล่านี้จะจับคู่กับคุณปู่หรือคุณย่าเพื่อไปช่วยให้พวกเขาไม่เงียบเหงา ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่การไปช่วยทำความสะอาดสวน เปลี่ยนหลอดไฟ พูดคุย หรืองานแปลกๆ ที่คุณปู่คุณย่าต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่มีกำลังมากพอ

หลังจากการก่อตั้ง GoodGym ในปี 2009 ปัจจุบัน โมเดลดังกล่าวได้กระจายไปยังชุมชนตามเมืองต่างๆ 33 แห่งทั่วอังกฤษและอีกกว่า 20 พื้นที่ในอนาคต ซึ่งโมเดลดังกล่าวนับเป็นการผสมผสานรูปแบบการออกกำลังกายเข้าไปเป็นเครื่องมือในการทำความดีให้แก่ชุมชนและคนชรา ในทางกลับกัน อาสาสมัครเหล่านี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องสุขภาพ การเรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของอายุ การดึงศักยภาพและการสร้างความอาทรต่อเพื่อนมนุษย์ รวมไปถึงบทสนทนาและประสบการณ์ชีวิตที่แลกเปลี่ยนระหว่างคนต่างวัยในแต่ละครั้ง ก็อาจเป็นบทเรียนและเครื่องชี้ทางในวันที่อาสาสมัครเหล่านี้ตกอยู่ท่ามกลางปัญหาได้ด้วย

Ivo Gormley หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งทิ้งท้ายสั้นๆ ว่า “GoodGym เป็นอีกโมเดลที่นำความรู้สึกดีๆ มาให้ผู้คน ทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาคือใครและสามารถทำอะไรได้บ้าง ยิ่งไปกว่านั่นคือการสร้างการรับรู้ว่าจริงๆ แล้ว การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย”

อ้างอิง: GoodGym


ING
ING
อดีตนักเขียนและบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะและพิลาทิส II After receiving her bachelor degree of art from the Faculty of Archaeology, Silpakorn University in Bangkok, Sudaporn worked as a contributing editor and editorial manager at art4d magazine, a Bangkok-based architecture, design and art magazine from 2004-2017. At present, Sudaporn is working as freelance writer and storyteller contributing various kinds of features from art, design, architecture, graphic, social entrepreneur and healthcare. She is also certified yoga instructor, certified Balanced Body® mat and reformer pilates instructor plus Polestar Pilates trained instructor where she establish her inner peacefulness and self-awareness through the practices and teaching.