ประติมากรรมเซรามิค..ว่าด้วยเรื่องธรรมชาติที่กำลังเสียสมดุลและกำลังกลายพันธุ์

ที่เห็นนี่คือประติมากรรมดินเผาพอร์ซเลน ผลงานของ Kate MacDowell ศิลปินสาวชาวอเมริกัน ที่สะท้อนภาพความสัมพันธ์ของชีวิตในธรรมชาติและกับมนุษย์ในสไตล์เหนือจริงแนวหลอนหลอก เรื่องราวปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกแทรกแซงโดยมนุษย์ ชิ้นงานปั้นขาวสะอาดสะอ้านด้วยรูปทรงของสัตว์ป่าถูกผสมผสานกับรูปทรงของมนุษย์ดูสมจริงแต่ก็บิดเบี้ยวแปลกตาและเต็มไปด้วยความหมาย

MacDowell ได้อาศัยและเดินทางไปในที่ต่างๆ มากมายทั่วโลก เธอจึงนำเอาประสบการณ์จากการได้เห็น เรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรม นำเสนอลงบนชิ้นงานของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์ ประณีต โดดเด่น สะดุดตาน่าสนใจ ด้วยรูปทรงของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายกำลังสื่อสารถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น หรืออาจมองในอีกมุมหนึ่งว่า ธรรมชาติกับคนไม่มีวันแยกขาดจากัน เพราะมีชีวิตร่วมบรรยากาศเดียวกัน จำต้องอิงอาศัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพให้ได้

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสมดุลของธรรมชาติกำลังสูญเสียเพราะการกระทำของมนุษย์ และด้วยข้อมูลมากมายที่ทุกคนรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะมลพิษ สภาวะโลกร้อน กระบวนการตัดแต่งพันธุกรรมในสัตว์และพืช ฯลฯ จึงเกิดคำถามถึงความถูกต้องที่ควรจะเป็นตามมา หรือนี่เป็นชีวิตพันธุ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพราะหากไม่สามารถเรียกหาสมดุลกลับคืนมาก็คงถึงเวลาที่สิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกจะปกป้องตัวเองจากภัยคุกคามที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เป็นได้

   

อ้างอิง : Kate Macdowellfacebook: Kate Macdowell

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles