Made in Fukushima หนังสือผลิตจากฟางข้าวและความหวังของเกษตรกรหลังวิกฤตนิวเคลียร์ฟูกุชิมะ

จังหวัดฟุกุชิมะเป็นจังหวัดอันดับที่ 3 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นจังหวัดที่ความสวยงามทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมและประมงของญี่ปุ่น แต่ในวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2011 ทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเกิดอุบัติเหตุสารกัมมันตรังสีรั่วไหล ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตผู้คน สิ่งแวดล้อม  พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 25,000 เฮกเตอร์

ผ่านไปเกือบสิบปี…ปัญหาต่างๆ เริ่มคลี่คลาย แต่เกษตรกรชาวฟูกุชิมะยังประสบปัญหายอดขายสินค้าการเกษตรตกต่ำ แม้ว่าผลิตผลทางการเกษตรจะถูกจัดว่าเป็นพืชผักออร์แกนิก หรือผักผลไม้ปลอดสารพิษ แต่เพราะถูกผลิตในเขตฟูกุชิมะ ทำให้ผู้บริโภคญี่ปุ่นรู้สึกหวาดกลัว ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางหน่วยงานการเกษตรฟูกุชิมะ รัฐบาลญี่ปุ่น และภาคส่งเสริมการเกษตรฟูกุชิมะต้องต่อสู้กับความกลัวสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ของชาวญี่ปุ่นมาโดยตลอด

‘Made in Fukushima’ เกิดจากความคิดที่ว่าการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง  สามารถเอาชนะความกลัวได้

Meter Group กลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เพื่อการเกษตร ก่อตั้งในฟูกุชิมะตั้งแต่ปี 1996  ร่วมกับ Simple Plan ดิจิตอลเอเยนซี่จากเยอรมันนี จึงร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์หนังสือรายงานข้อมูลชื่อว่า Made in Fukushima รวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบคุณภาพของรังสีตกค้างทั้งในดิน อากาศและน้ำ  ข้อมูลการเกษตรที่เก็บในช่วงเวลาหลายเดือน รวมถึงข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจและนิเวศวิทยาจากแหล่งต่างๆ เพื่อพิสูจน์ว่าข้าวที่ผลิตจากฟูกุชิมะมีความปลอดภัย สามารถบริโภคได้โดยไร้ความกังวลเรื่องสารกัมมันตภาพปนเปื้อน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจ แต่ทีมงานออกแบบนำเสนอด้วยภาพกราฟฟิกที่สวยงาม อ่านง่าย เข้าใจง่าย

แต่ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มีแค่นั้น เพราะกระดาษ 296 หน้าของ Made in Fukushima ผลิตขึ้นจากฟางข้าวที่ไม่ปนเปื้อนซึ่งเก็บเกี่ยวในฟุกุชิมะ ผลิตเป็นกระดาษด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม และแน่นอน หนังสือเล่มนี้ ไม่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีให้ผู้อ่านกังวลใจ

Made in Fukushima จะถูกส่งไปยังผู้นำทางความคิดที่สำคัญในด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตรและอาหาร ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพื่อให้พวกเขาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับเกษตรกรชาวฟูกุชิมะ ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ในร้านหนังสือบางแห่งโดยรายได้ทั้งหมดจะไปที่หน่วยงานฟื้นฟูจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฟูกุชิมะให้มีชีวิตและทำมาหากินในผืนดินบ้านเกิดของพวกเขาได้ดังเดิม

อ้างอิง: the-brandidentity, Made In Fukushima

Tags

Tags: ,

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles