Marini Ferlazzo แบรนด์สินค้าลายเส้นรูปสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์สัตว์โลก

เป็นคำปรามาสของเหล่าศิลปินและนักวิจารณ์ในยุคก่อนว่า “ศิลปะเพื่อการค้าเป็นสิ่งไร้ค่า” อาจจะใช้ได้สำหรับบางคนที่ไม่สนใจโลกภายนอกมุ่งแต่หวังผลประโยชน์ แต่สำหรับบางกรณีกลับเป็นเรื่องน่าชื่นชม เพราะนอกจากผลงานจะมีความเด่นชัดในรูปแบบและแนวคิดที่เป็นของตัวเองแล้ว มันยังสะท้อนความเป็นไปของสังคมได้ ไม่เพียงเท่านั้นยังดึงให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์นำประโยชน์คืนสู่สังคมอีกด้วย

Marini Ferlazzo เป็นชื่อแบรนด์สินค้าจากเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียที่ทำกันในครอบครัว โดยการนำเสนอผลงานศิลปะของคุณพ่อ Nathan Ferlazzo ผู้เชียวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ ซึ่งจบจากคณะมัลติมีเดียดีไซน์ จากมหาวิทยาลัยโมนาซ ด้วยผลงานภาพเขียนลายเส้นรูปสัตว์ป่าที่ซ้อนทับกันหลากหลายในภาพเดียว นำเสนอแนวคิดด้านการอนุรักษ์ได้งดงาม โดยมี Clare Ferlazzo ภรรยาคอยให้ความช่วยเหลือ แม้ไม่ได้จบด้านศิลปะมาก็ตาม แต่เพราะการเป็นคนรักการเดินทางท่องเที่ยวทำให้เธอสนใจและรักในในธรรมชาติด้วย ส่วน Simone Farlazzo ลูกสาวเธอเป็นคนรักสัตว์และมีธุรกิจส่วนตัวด้านอาหารประเภท gluten free (คืออาหารปลอดโปรตีนที่ทำจากข้าว) ก่อนจะมาเข้าร่วมในธุรกิจของครับครัว ทั้งหมดร่วมกันสร้างแบรนด์และวางการตลาดแพร่หลายไปทั่วโลก ซึ่งมีจุดประสงค์จะนำเงินส่วนหนึ่งจากผลกำไรแบ่งให้มูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น Wildlife Conversation Society, World Animals Protection ฯลฯ

บางครั้งเรามองเห็นสัตว์ป่าแบบสมจริงโดยไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศ ภาพเขียนลายเส้นชุดนี้จึงเหมือนการช่วยย้ำให้เราตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงของบรรดาเพื่อนร่วมโลกในป่าและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในโลกปัจจุบันที่ต้องช่วยกันปกป้อง ไม่เพียงศิลปินจะได้แสดงผลงานเท่านั้นทว่ายังช่วยขับเคลื่อนกระบวนการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง นี่อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะให้อยู่ได้ในโลกธุรกิจปัจจุบัน และร่วมมือกันของคนในสังคมที่จะช่วยเหลือสัตว์ป่าและสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ไปได้กับเรานาน ๆ

อ้างอิง: mariniferlazzo.com.auFacebook: Marini Ferlazzo

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles