To The Bone: เปิดกะโหลกถลกหนังสะท้อนปัญหาการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า

เพราะสรรพชีวิตบนโลกล้วนสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม Sonny ศิลปินสตรีทอาร์ท ชาวแอฟริกัน เกิดในประเทศอังกฤษ ผู้มีความรักในสัตว์ป่าจึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานภาพเขียนภาพสัตว์ป่าทั้งหลายที่กำลังจะสูญพันธุ์บนผนังอาคารขนาดใหญ่ไปทั่วโลกทั้งในนิวยอร์ก, ลอนดอน, แคนาดา, รัสเซีย, ไอแลนด์, แอฟริกาใต้ และอีกหลายประเทศ ในชื่อโปรเจ็กต์ To The Bone เขาสร้างงานทั้งในที่สาธารณะหรือแม้แต่เปิดนิทรรศการส่วนตัวในแกเลอรี่ด้วย ซึ่งภาพชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ที่เขียนด้วยสีน้ำมันบนแคนวาส แล้วจัดแสดงที่แกเลอรี่ เลขที่ 393 บนถนนบรอดเวย์, นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2018 ที่ผ่านมา

ภาพสัตว์ป่าแต่ละชนิดที่เลือกมา ถูกผ่ากะโหลก ถลกหนังออกให้เห็นด้านในของโครงศีรษะ โดยบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิด สัญชาติของแต่ละตัวผ่านลายเส้น และสีสันประจำถิ่น มีทั้งกอลิล่า, ช้างป่าแอฟริกัน, แรด, หมีแพนด้า, สิงโต, เสือดาว ฯลฯ  และยังกำกับชื่อภาพเป็นภาษาถิ่นนั้นไว้ด้วย โดยเลือกความหมายให้เข้าถึงความงดงามในธรรมชาติ เป็นการเรียกร้องความเสมอภาคในฐานะชีวิตหนึ่งบนโลก เขาก็ยังคงดำเนินโปรเจ็กต์ต่อเนื่องมาจนปี 2019 นี้ ภาพเขียนทั้งหมดถูกนำขึ้นบนเว็บไซด์ส่วนตัวเสนอขายฉบับพิมพ์ก็อปปี้ นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งส่งไปยังกองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับโปรเจ็กต์ C.A.T ของ Discovery ด้วย

หลายประเทศจะมีกฎหมายปกป้องสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ แต่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังเสี่ยงต่อการโดนล่าและนำชิ้นส่วนทั้งหลายในร่างกายไปขายกันในตลาดมืด สถิติของประชากรสัตว์ป่าหายากก็ลดลงในทุกปี จากเว็บไซด์ของ Sonny ให้ข้อมูลว่า 23,000 กว่าชนิดอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์, 95 % ของแรดกำลังจะหมดไปภายใน 40 ปี ฯลฯ นี่เป็นตัวบ่งชี้ว่า มาตรการทางกฎหมายทั้งหลายนั้นไม่ได้ผล นอกจากนั้นการลดลงของจำนวนประชากรสัตว์ป่า ยังเป็นเครื่องวัดความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลในระบบนิเวศในป่าที่ลดน้อยลงอีกด้วย คงมีแต่ต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้ข้อมูลกับสังคม เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ป่าและธรรมชาติ รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันของทุกชีวิตบนโลกให้มากขึ้นเท่านั้น ศิลปินมีความคาดหวังว่าผลงานของตน จะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการแสดงออกด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าตามมา และมากขึ้นในหลากหลายองค์กร โปรเจ็กต์ To The Bone นี้กำลังส่งสารเตือนให้รู้ด้วยว่า การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า ไม่ได้เป็นวิกฤติที่ตัดขาดจากโลกคอนกรีตอย่างที่คนเมืองคิดกัน

อ้างอิง: sonnyonline.com, www.isupportstreetart.com, www.instagram.com

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles