บ้านต้นไม้ในเวียดนาม แทรกตัวในมวลหมู่ไม้ กลมกลืนไปกับธรรมชาติ

การสร้างสถาปัตยกรรมเป็นมิตรกับโลกมีหลายวิธีให้สร้างสรรค์ อีกวิธีที่ชวนฉุกคิดคือการใช้ซ้ำ ถ้าลองมองข้อดีคือลดขยะจากอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพราะในความเป็นจริงเมื่อออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรม มันก็ได้เริ่มรบกวนธรรมชาติไปแล้ว จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและวิธีการของแต่ละโครงการ

วิธีใช้ซ้ำในการออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรม มีวิธีที่ทำแล้วได้ผลลัพท์ที่เท่อยู่ในเวียดนาม บนที่ดินริมทะเลสาปดาบัง จังหวัดบ่าเสียะหวุงเต่า ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิกเวียดนาม H2 การออกแบบเริ่มต้นที่การมองหาความเป็นไปได้ของเศษวัสดุในท้องถิ่น โดยแนวคิดที่จะลดต้นทุนรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศษวัสดุที่สถาปนิกเลือกคือเศษเหล็กซึ่งหมดอายุการใช้งานแล้ว ได้ถูกรวบรวมเพื่อเตรียมนำไปรีไซเคิลเป็นวัสดุอื่นหรือก็แค่โยนมันทิ้งไป แทนที่จะปล่อยให้มันออกไปสู่สิ่งแวดล้อม สถาปนิกเลือกหาวิธีที่จะนำประโยชน์ของมันกลับมาใช้ใหม่ แม้ว่าจะเป็นวัสดุเก่าที่เหลือทิ้ง แต่สถาปนิกก็ใช้วิธีการออกแบบให้เชิดชูความงามที่เห็นร่องรอยของคราบเวลาผ่านสนิมเหล็กมาสู่ความงามอีกแบบหนึ่ง ตามแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการใช้ซ้ำ ด้วยการสร้างและออกแบบโครงสร้างเป็นเหล็กจึงสามารถทำให้ย้ายบ้านนี้ไปอีกที่ตั้งได้อย่างง่ายดายไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อมันหมดอายุการใช้งานก็จะถูกรื้อถอนเพื่อกลายเป็นเศษเหล็กที่วนกลับมาใช้ใหม่ได้เสมอ

การออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานไปกับธรรมชาติ ตั้งแต่เรื่องของวัสดุไปจนถึงการแก้ปัญหาทางสถาปัตยกรรมการออกแบบ โดยใช้วิธีให้สถาปัตยกรรมใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยการประสานตัวไปกับต้นไม้ในที่ดิน บ้านใหม่สร้างคร่อมต้นไม้เดิมแล้วอยู่ร่วมกันเป็นบ้านต้นไม้ที่สถาปัตยกรรมต่างเกื้อกูลกับธรรมชาติ บ้านที่สร้างขึ้นใหม่จึงไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้เดิมออกเลย แต่หาวิธีหลบเลี่ยง เสริมส่วนที่จำเป็นให้อยู่ร่วมกันได้ ความสบายจากลมที่พัดผ่านเนื่องจากตั้งอยู่ริมทะเลสาบทำให้บ้านมีสภาวะน่าสบาย การออกแบบให้มีคุณภาพแสงที่เหมาะกับการอยู่อาศัยไม่สว่างมากจนเกินไปสร้างบรรยากาศที่ดี และตัวอาคารมีลักษณะโปร่งโล่งทำให้เกิดการระบายอากาศที่ดีขึ้นไปอีก

แค่เรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่และการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแค่นี้ก็ทำให้สถาปัตยกรรมดูน่ารักและเป็นกันเองกับโลกมากขึ้น

แปลและเรียบเรียงจาก www.facebook.com/workshopH.2
ที่มา: www.archdaily.comwww.dezeen.com

Tags

Tags: ,

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles