มูลนิธิ CHAP ในอเมริกากับแนวคิดใช้ศิลปะในการรักษาผู้ป่วยเด็ก

ในโลกของเด็กที่เต็มไปด้วยความสวยงาม จินตนาการไร้กรอบจำกัด เป็นช่วงเวลาแห่งพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ ความจริงเด็กทุกคนพึงจะเป็นเช่นนั้น ทว่ามีเด็กบางคนที่โชคร้าย ประสบกับปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการนั้น ซึ่งเป็นความบกพร่องที่มาพร้อมกับการเกิด เช่น ความผิดปกติของโครโมโซม, ขาดสารอาหารจำเป็นระหว่างแม่ตั้งครรภ์ ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความพิการต่างๆ เช่น ความผิดปกติทางสมอง กลายเป็น ‘เด็กพิเศษ’ ที่ร้ายกว่านั้น คือ ความพิการซ้ำซ้อน โรคเฉพาะทางเหล่านี้ ล้วนจำเป็นต้องได้รับการดูแลพิเศษ เพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้กลับมาใช้ชีวิตปกติ และก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแล ทั้งด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป จึงเกิดแนวคิดที่จะหาหนทางต่างๆ เข้ามาช่วยในการรักษา

มูลนิธิ Children’s Healing Art Project (CHAP) ก่อตั้งเกิดขึ้นโดย ศิลปินชาวออริกอน Frank Etxaniz บนแนวคิดที่จะนำศิลปะมาช่วยในการรักษาผู้ป่วยเด็ก โดยให้พวกเขาได้แสดงออกตามจินตนาการอย่างอิสระ และเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจให้สมบูรณ์ขึ้น โดยจัดโปรแกรมการเรียนรู้ทางศิลปะให้เด็กๆ รวมถึงครอบครัวด้วยในรูปแบบต่างๆ ทั้งในโรงพยาบาลและภาคสนาม จัดเป็นโปรแกรมการสอนเพิ่มเติมประสบการณ์ทางศิลปะ เพิ่มความรักความเข้าใจให้เด็กกับครอบครัว และเพื่อให้ทั้งหมดได้สร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกัน นี่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาที่ไม่มีในโรงพยาบาล

หลายปีก่อน..เขาได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล Doernbecher ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง เขาได้นำกระเป๋าใส่อุปกรณ์ที่พร้อมจะให้แต่ละคนได้ระบายสีตามใจนึก ซึ่งจากการทำเช่นนั้นทำให้พบว่า มีส่วนช่วยให้อาการของผู้ป่วยเด็กดีขึ้นมาก จากนั้นจึงเกิดแนวความคิดที่จะทำมูลนิธิขึ้น โดยการสนับสนุนจาก Charlie Swindells นักธุรกิจด้านอนุรักษ์และจัดการที่ดิน ผู้ใส่ใจในปัญหาและมีมุมมองในทิศทางเดียวกัน จากปี 2006 ที่เริ่มก่อตั้ง ทุกวันนี้ CHAP ได้มีสมาชิกและอาสาสมัครร่วมงานด้วยมากมาย ส่วนตัว Frank Etxaniz เองยังคงทำงานด้านศิลปะเพื่อการกุศลต่อไป แล้วยังขยายไปสู่การช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติมเช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ นักโทษสตรีในเรือนจำ ฯลฯ นอกจากนั้นยังเปิดเว็บไซต์บอกเล่ากิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ของทางทีมงาน เผื่อผู้สนใจได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมด้วย

สำหรับในผู้ป่วยเด็กแล้ว การได้ทำงานร่วมกันกับทีมงานนี้ทำให้พบว่า พลังการสร้างสรรค์และความเป็นอัจฉริยะทางศิลปะไม่ถูกจำกัดไว้ด้วยโรคร้ายเลย พวกเขาพร้อมจะให้ความร่วมมือและแสดงออกซึ่งจินตนาการ ความใสซื่อที่มีในจิตใจและรอยยิ้ม ซึ่งนี่อาจพูดได้ว่าศิลปะมีพลังที่ไร้พรมแดน และแม้จะบอกว่ากิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ ฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยได้จริงก็ตาม แต่ก็เป็นด้วยอัจฉริยภาพและจินตนาการของเด็กๆ เองด้วยที่มาเติมเต็มความงดงามให้โลกแห่งศิลปะ

อ้างอิง: chappdx.org, Facebook: Children’s Healing Art Project, oregonlive.com

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles