Interlace: textile research งานศิลปะแสดงภาพรวมธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่นในสังคมบริโภค

ธุรกิจแฟชั่น, เสื้อผ้า และสิ่งทอเป็นวงการหนึ่งที่ส่งแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในสังคมบริโภคที่จำเป็นต้องผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาด พร้อมกับสร้างภาพการโฆษณาเพื่อดึงดูดการจับจ่ายของผู้คนอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันก็เป็นสิ่งผลิตซ้ำและเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลด้วยเช่นกัน เรื่องนี้อาจมีคนรู้มาบ้างแล้วและบางคนไม่เคยนึกถึง ซึ่งเราเคยนำเสนอบทความเกี่ยวกับความสูญเสียของสภาพแวดล้อมที่เกิดจากวงจรธุรกิจแฟชั่นมาแล้วใน Clothing the Loop: คิดก่อนช้อป อุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้าสร้างมลพิษมหาศาล ผลงานชิ้นนี้ก็มาตอกย้ำในความคิดเดียวกันในอีกรูปแบบหนึ่ง โดย Hella Jongerius ศิลปิน นักออกแบบชาวดัตช์ ผู้สนใจเรื่องสีสัน, พื้นผิว, วัสดุ และใยผ้า

Interlace: textile research คือชื่อผลงานแสดงนิทรรศการของศิลปิน Hella Jongerius จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน -8 กันยายน ปี 2019 ที่ผ่านมาที่แกลเลอรี่ของมูลนิธิ Lafayette Anticipations ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมูลนิธิจะสนับสนุนผลงานศิลปินที่มีผลงานร่วมสมัย โดดเด่น และมีแนวทางสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ ผลงานชิ้นนี้ได้นำเสนอภาพรวมของการผลิตสิ่งทอมาไว้ภายในอาคารราวกับเป็นโรงงานผลิตสิ่งทอหลากสีและพร้อมที่จะป้อนเข้าสู่ตลาด ทั้งนี้ก็เพื่อยิงคำถามกับผู้เข้าชมงานถึงผลกระทบของกระบวนการผลิตนี้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถกเถียงในมุมมองของแต่ละคนอย่างเสรี ซึ่งเป็นวิธีการที่ Jongerius นิยมใช้กับงานแสดงของตนเสมอคือ การสร้างประเด็นปลายเปิดให้สังคมช่วยมองอย่างรอบด้าน โดยหวังให้งานศิลปะเป็นเพียงตัวกระตุ้นความสนใจเท่านั้น

ในขณะที่ผู้คนในสังคมจะมีโอกาสสัมผัสกับผลิตผลของกระบวนการสิ่งทอนี้ในฐานะสินค้าแปรสภาพเป็นเสื้อผ้าหรือแฟชั่นตามห้างร้าน แต่พวกเขามักนึกไม่ถึงหรือมีโอกาสไม่มากนักที่ได้เห็นต้นตอการผลิต เส้นใยผ้ายาวเหยียดที่ถูกถักมาจากหูกทอผ้าซึ่งทำงานอยู่ ปรากฏการณ์นี้อาจนำไปสู่คำถามอื่นที่เป็นผลกระทบมาจากธุรกิจนี้ แฟชั่นที่มาเร็วไปเร็ว แถมในแต่ละปียังเหลือทิ้งเป็นเศษขยะมากมายและมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโลก หลังจากได้เข้าร่วมชมนิทรรศการนี้ผู้บริโภคได้มีส่วนขบคิดร่วมกันข้อดีข้อเสียทั้งหลายแล้ว คงจะมีคำตอบในใจว่าควรจะซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือตามแฟชั่นเมื่อไหร่

อ้างอิง: www.jongeriuslab.com, www.lafayetteanticipations.comwww.dezeen.com

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles