NOON จากบ้านเก่าในเม็กซิโกสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างอิสระหลังเลิกเรียน

การพัฒนาของสมองสำหรับวัยเด็กนั้นสำคัญต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอย่างมาก พื้นที่สำหรับเด็กจึงควรเป็นพื้นที่เปิดให้เล่น ให้มีจิตนาการที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังในการพัฒนาของโลกต่อไปในวันหน้า แต่พื้นที่เหล่านี้ในประเทศที่ไม่ร่ำรวยนัก ยิ่งหากเป็นโครงการภายใต้งบประมาณที่จำกัด จะมีสภาพที่ไม่น่าใช้งานเอาเสียเลย แต่ถ้าให้ความสำคัญกับการออกแบบที่แก้ปัญหาให้เรื่องของงบประมาณ มาพบกับความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ที่จะได้งานดีก็มีโอกาสมากขึ้นแน่นอน

NOON คือโครงการที่เป็นพื้นที่เรียนรู้หลังโรงเรียนเลิก ให้เหล่าเด็กสามารถมาทำกิจกรรมต่างๆ หลังเลิกเรียนอย่างเป็นอิสระ คล้ายว่าเป็นสนามเด็กเล่นที่ถูกออกแบบให้รองรับกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก โดยโครงการมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จำกัด ตัวงานแต่เดิมเป็นบ้านเก่าที่เป็นโจทย์ให้สถาปนิกเข้ามาแก้ แม้ว่าจะฟังดูยาก แต่สำหรับสถาปนิกจากเม็กซิโก TACO taller de arquitectura contextual ได้ทำการออกแบบปรับปรุงเป็นพื้นที่สำหรับเด็กเล่นจากบ้านเก่าในประเทศเม็กซิโกให้เป็นงานที่น่าสนใจได้

สถาปนิกออกแบบด้วยข้อจำกัด เปลี่ยนพื้นที่ภายในบ้านรองรับกิจกรรมใหม่ ที่มีทั้งสำนักงาน ห้องให้คำปรึกษา ห้องทำงาน ตัวโครงสร้างบ้านเดิมได้ถูกเก็บไว้ มีการรับปรุงหลายส่วน โดยได้เก็บส่วนห้องนอนไว้อย่างเดิม เพื่อรองรับสำหรับเด็กที่สนใจมาอยู่แบบค้างคืน การออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนอย่างชัดเจน โดยมีบ้านเป็นตัวคั่นกลางระหว่างสวนด้านหน้าและด้านหลัง พื้นที่ภายในรองรับกิจกรรมทั้งการเรียนศิลปะ การเล่น การให้คำปรึกษาสำหรับเด็ก พื้นที่ภายในส่วนนี้ถูกออกแบบให้มีสีสันสดใส สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดี การเล่นต่อเนื่องจากส่วนภายในสู่ภายนอกที่สวนหลังบ้านที่ออกแบบให้มีลักษณะปิดล้อมจากรั้ว แต่เปิดโล่งสู่ท้องฟ้าให้ดึงธรรมชาติเข้ามา พร้อมกับต้นไม้ที่มีภายในสวนช่วยให้เกิดความร่มรื่น และในขณะเดียวกันการปิดล้อมโดยรอบจะรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กในโครงการนี้

แม้สถาปัตยกรรมเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้เงินเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน แต่ถ้ารู้จักใช้ รู้จักแก้ปัญหาด้วยการออกแบบ เราสามารถมีสถาปัตยกรรมที่ดีให้แก่สังคมได้เช่นกัน

อ้างอิง: www.arquitecturacontextual.com, www.leoespinosa.com, www.archdaily.com

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles