Visual Impact: On Art, AIDS, and Activism ศิลปะรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเอดส์และความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์

เมื่อเดือนมิถุนายน 2019 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการระลึกถึง World Pride และวาระครบรอบ 50 ปีของการชุมนุมประท้วง Stonewall Riot ซึ่งเรียกร้องความเสมอภาคของชาวเพศที่สาม LGBT ทาง New York Aids Memorial ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์จำนวนแสนรายในกรุงนิวยอร์ก เปิดพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ อินสตอลเลชั่นกลางแจ้งขึ้น นำเสนอ แปดผลงานจากศิลปิน, ช่างภาพ, กราฟิกดีไซน์เนอร์ ในใช้ชื่องานว่า Visual Impact: On Art, AIDS, and Activism บริเวณจัดงานภายในสวนสาธารณะ the Memorial Park บนถนน Greenwich Avenue มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและบอกเล่าถึงประวัติของโรคเอดส์ตั้งแต่แรกเริ่มมาถึงสถานการณ์ล่าสุด

ไม่เพียงเป็นเรื่องสุขภาพอนามัยของสังคมโลกเท่านั้น โรคเอดส์เป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับเรื่องสิทธิมนุษย์ชนด้วย ตั้งแต่ที่เกิดโรคนี้ขึ้นในช่วงปี 1980 ความหวาดกลัวต่อโรคแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและน่ากลัวกว่ามะเร็ง เพราะเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ขณะนั้นกลุ่มที่โดนเพ่งเล็งว่าเป็นต้นเหตุก็คือกลุ่มรักร่วมเพศ ซึ่งทำให้เกิดความรังเกียจและถูกละเลยต่อการดูแล หรือไม่มีความเสมอภาคในการเยียวยา จนเกิดการเรียกร้องสิทธิ์ของชาวเกย์ขึ้นในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามหลังจากเริ่มต้นค้นพบวิธีการรักษาอย่างจริงจังในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้น มีผู้ป่วยที่เข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ได้มากขึ้น ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้น้อยลงแล้วก็ตาม ประชากรโลกก็ยังคงติดเชื้อเอดส์มากมายถึง 37 ล้านคน และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี กิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวทั้งผู้ป่วยเองและผู้ใกล้ชิดยังเป็นสิ่งจำเป็น

คัตเอาท์กราฟิกเหล่านี้ ออกแบบให้เด่นสะดุดตาเข้าใจง่าย วางเรียงรายโดยรอบพื้นที่จัดแสดงงาน เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการที่หวังจะกระตุ้มให้ประชาชนรู้จักปกป้องตัวเอง มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และเป็นการเปิดประเด็นให้มีการพูดคุยกันถึงโรคเอดส์ในมุมมองใหม่ที่แตกต่าง รวมถึงความคาดหวังในการเอาชนะโรคนี้ในอนาคตด้วย และที่สำคัญควรเคารพสิทธิ์ของผู้ป่วยไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหน สีผิวอะไรก็ตาม ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมเพื่อสาธารณะเช่นนี้ควรกระทำกันในทุกพื้นที่ ที่ยังคงมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ เพราะเชื่อว่าผู้คนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคน้อยกว่าที่ควรเป็นมาก  ทั้งภาครัฐและเอกชนควรช่วยกันเอาใจใส่ไม่ปล่อยให้ปัญหาบานปลาย แล้วค่อยแก้ไขทีหลังอย่างที่มักเป็นอยู่เสมอ

อ้างอิง: nycaidsmemorial.org, www.instagram.com

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles