‘จดหมายลาครู’ ความในใจของหนูๆ เขียนขอโทษคุณครูที่ไปโรงเรียนไม่ได้

แม้ว่าบ้านเราจะมีกฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า 12 ปี โดยรัฐจะต้องจัดการให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทว่าในความเป็นจริง ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็ยังคงมีอยู่ จะด้วยปัญหาครอบครัวที่แตกต่างกัน, ความห่างไกลจากชุมชนเมือง, หรือแม้แต่ความเหลื่อมล้ำทางฐานะ นี่เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและทุกฝ่ายควรช่วยกันขบคิดหาทางแก้ไข ปัจจุบันเด็กไทย 430,000 คน หลุดอยู่นอกการศึกษาภาคบังคับ ขณะที่อีก 2 ล้านคนสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้ไปเรียนเพราะความยากจน เครือข่ายสตรีทอาร์ทจึงร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนภาพความจริงนี้ ในชื่อ ‘จดหมายลาครู’

จดหมายจากลายมือเด็กทั่วประเทศที่ด้อยโอกาสเขียนถึงครู บอกเล่าความในใจที่ไม่อาจไปเรียนได้ เป็นคำพูดใสซื่อแต่สะเทือนใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าศิลปินสตรีทอาร์ท เช่น  Abi, สันติ, Floyd, Waris, Muay, Aman, Qucan ผนึกกำลังสร้างผลงานเพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนพวกเขา โดยใช้รูปแบบลายเส้นเรียบง่าย ใช้ตัวหนังสือแทนลายมือเด็ก สะท้อนภาพความรักในการศึกษา โดยกำหนดพื้นที่จัดแสดงทั่วประเทศใน 7 พื้นที่ เช่น สะพานหัวช้าง, เจริญกรุง 32, สาธุประดิษฐ์ 52 ในกรุงเทพฯ, หน้าห้างแฟรี่พลาซ่า จ.ขอนแก่น, กาดหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงลัดดาแลนด์ และตรงข้ามห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ศิลปินหวังว่าผลงานของพวกเขาจะกระทบใจผู้พบเห็น และมีส่วนช่วยกระตุ้นสังคมให้รับรู้ถึงปัญหาได้บ้างไม่มากก็น้อย

อาจเป็นเพราะเราอยู่ในสังคมที่มองไปข้างหน้า ท่ามกลางความเจริญจนทำให้ไกลจากปัญหาความยากจน และมองไม่เห็นว่าอนาคตของชาติตัวน้อยกำลังลำบาก บางคนต้องช่วยทางบ้านรับภาระทำงานหาเงิน ซึ่งหลายงานเป็นงานที่เสี่ยงสุขภาพ เช่น ชกมวย, ขายพวงมาลัย, ทำงานก่อสร้าง เด็กบางคนต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้ ฯลฯ  ความรู้สึกหรือถ้อยคำของเด็กล้วนเป็นเรื่องสะเทือนใจ บ่งบอกว่าพวกเขากำลังเติบโตขึ้นมาในสภาพด้อยคุณภาพ อยู่บนความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เป็นเช่นนั้น สตรีทอาร์ทเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยจุดประกายให้เกิดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามมา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือทุกคนที่พร้อมจะเป็นอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างตั้งใจจริง

https://www.facebook.com/EEFthailand/videos/840046623061723/?epa=SEARCH_BOX

 

อ้างอิง: www.eef.or.th, Facebook: EEF Thailand

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles