The Kitchen Community ชุมชนคนรักอาหารสุขภาพผ่านการเรียน เล่น และทดลอง

Kimbal Musk คือคุณพ่อลูกสามที่ควบบทบาทผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้จัดการร้านอาหาร ซึ่งมีโอกาสได้คลุกคลีกับสวนผักในโรงเรียนมาตลอด 10 ปี ในช่วงเวลาดังกล่าว สิ่งที่เขาพบคือโอกาสที่เด็กๆ จะได้เข้าถึงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน นั้นได้สร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งไม่น้อยเพราะพวกเขามีความเครียดลดลงและผลการเรียนที่ดีขึ้นด้วย

ประสบการณ์ที่เกิดที่ขึ้นนี้นำไปสู่การร่วมก่อตั้งชุมชนเล็กๆ ที่เขาและ Hugo Matheson เรียกมันว่า The Kitchen Community ในปี 2011 ในรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงเด็กๆ ให้รู้จักกับ Real Food ที่แท้จริง และ Real Food ในความหมายขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งนี้จะคำนึงถึงปัจจัย 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับเกษตรกรท้องถิ่น ความปลอดภัยและโภชนาการที่ดีของผู้บริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้พลังงานลม การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และท้ายสุดคือเน้นการผลิตที่มีผลดีกับความมั่นคงทางการเงินภายในชุมชน ผ่านรูปแบบการเรียน เล่น และทดลอง

The Kitchen Community จะทำงานใกล้ชิดกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้ง know-how ที่จะถูกนำไปใช้ในสวนการเรียนรู้ เวิร์กช็อปต่างๆ และการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์นานาชนิด สำหรับ 5 ปี แห่งการก่อตั้ง สิ่งที่เห็นแบบเป็นรูปธรรมนอกจากจำนวนนักเรียนกว่าแสนชีวิตในอเมริกาที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวแล้ว ขณะเดียวกัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นยังช่วยให้เด็กๆ และคนชุมชนมีสุขภาพที่ดี เปิดโอกาสให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนนักเรียนกันเอง คุณครู ผู้อยู่อาศัยในระแวกย่าน และสต๊าฟทั้งหมด “เราเชื่อว่าการแบ่งปันอาหารและน้ำดื่มจะช่วยสร้างมิตรภาพที่แข็งแกร่ง ทำให้ทุกคนเป็นเพื่อน เป็นครอบครัว และเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้ในที่สุด”

อ้างอิง: The Kitchen Community

สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะ พิลาทิส และติ๊กตอกเกอร์ดาวรุ่ง

See all articles