Creative Citizen

DESIGN

เดินธรรมดาโลกไม่จำ!! ชวนมุดอุโมงค์สร้างสรรค์ทางลอดใต้ดินจุฬาฯ

นิสิตจุฬาฯ ไม่ว่าเก่าใหม่น่าจะรู้จักอุโมงค์ทางลอดใต้ดินตรงถนนพญาไทที่เชื่อมจุฬาทั้งสองฝั่งไว้ อุโมงค์แห่งนี้นับเป็นอุโมงค์ข้ามถนนแห่งแรกในประเทศไทย สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2515

ยืดอายุถุงซิปล็อคให้เป็นขยะช้าลงด้วยการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ในขณะที่โลกก้าวสู่การผลิตสินค้าที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว แนวโน้มการดำเนินธุรกิจต่างๆ จึงมุ่งไปที่การแสวงหาวิธีการเพื่อให้สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธรรมชาติและผู้คน โดยมี upcycling

Close Menu